[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

17.04.2018

XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych „Środowisko – Zwierzę – Produkt” połączone z V Ogólnopolską Konferencją Doktorantów

                                                                                         

                            Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki logo od 2016

 

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt, Koło Naukowe Ochrony Środowiska oraz Rada Samorządu Doktorantów UP uprzejmie informują, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku organizują XV Międzynarodowe Seminarium Studenckich Kół Naukowych:

 

 

„Środowisko – Zwierzę – Produkt”

oraz

V Ogólnopolską Konferencję Doktorantów

 

 

Obrady będą się odbywać w następujących sesjach:

 

XV MSSKN

A/ sesja referatowa nt. „Biologii i nauki o zwierzętach / Biology and animal science” (referaty maks. 10 min.)

B/ sesja referatowa nt.Ochrona środowiska i biogospodarka (w tym BHP) / Environmental protection and bioeconomy (including OSH)” (referaty maks. 10 min.)

C/ sesja referatowa nt.Behawiorystyka / Behavioral studies” (referaty maks. 10 min.)

D/ sesja posterowa (tematy interdyscyplinarne- postery o wym. 70/90cm)

 

V OKD

A/ sesja doktorantów / PhD students' session (referaty maks. 10 min)

B/ sesja posterowa (tematy interdyscyplinarne- postery o wym. 70/90cm)

 

Zgłoszone prace będą oceniane przez jury z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zgłoszenia należy przesłać poprzez załączony [ formularz ]  w terminie do 15 marca 2018 roku           

  

Opłata konferencyjna 250 PLN (obejmuje materiały konferencyjne, obiad i kolację w dniu konferencji, 1 nocleg w DS).  Każdy uczestnik ma prawo wygłosić referat lub prezentować poster. Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość publikacji rozdziału w recenzowanej monografii- opłata +150 PLN. Wpłaty powinny być dokonane do dnia 15 marca 2018 na konto:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bank PKO SA O/Lublin

55 1240 5497 1111 0000 5011 6807

z dopiskiem XV SKN

 

Kontakt

dr hab. Witold Chabuz,  e-mail: witold.chabuz@up.lublin.pl: tel. 08 144 56 824

  

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 Opiekun Koła

 

Prof. dr hab.

Bożena Nowakowicz-Dębek

Opiekun Koła

 

Dr hab.

Witold Chabuz         

Dziekan

 

Prof. dr hab.

Joanna Barłowska

 

 

 

Przewodnicząca Rady Samorządu Doktorantów

Mgr Aleksandra Łoś

 

 

 

 


 

 

 

 

 

« wstecz