[ MENU DODATKOWE ]


Konferencje i wydarzenia

 
 

 

02.04.2020

Międzynarodowe Sympozjum SKN oraz Ogólnopolska Konferencja Doktorantów

ilustracja Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogólnopolskia Konferencja Doktorantów organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pod hasłem "Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt" odbędą się 2 kwietnia 2020 r.

więcej »

27.05.2020

VI Konferencja Naukowo-Techniczna: Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce, Geodezji i Gospodarce Przestrzennej

ilustracjaVI Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce, Geodezji i Gospodarce Przestrzennej odbędzie się 27-29 maja 2020 r. w Srebnej Górze.

więcej »

03.06.2020

V Konferencja Naukowo-Techniczna: Innowacje w Geodezji i Kartografii, Gospodarce Nieruchomościami oraz Ochronie Wód Powierzchniowych

ilustracja V Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Innowacje w Geodezji i Kartografii, Gospodarce Nieruchomościami oraz Ochronie Wód Powierzchniowych, połączoną z obchodami Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Karola Nogi odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2020 r. w Wieliczce  

więcej »

01.07.2020

2nd International Scientific Conference On Ecological and Environmental Engineering

ilustracja 2nd International Scientific Conference On Ecological and Environmental Engineering will take place on 1-3 July 2020 in Wrocław.

więcej »


ZAKOŃCZONE / ARCHIVE:

17.09.2019

The 9 International Scientific-Technical Conference

ilustracja On behalf of the Organizing Committee of the 9th Scientific-Technical Conference “Environmental Engineering, Photogrammetry, Geoinformatics – Modern Technologies and Development Perspectives” we would like to invite you to Lublin – an academic city with 11 scientific institutions with students from all over the world.

więcej »

12.06.2019

75-lecie Wydziału Agrobioinżynierii

ilustracja Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Nauka dla zrównoważonego rozwoju i biogospodarki” połączona z Jubileuszem 75-lecia Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Oficjalne obchody zaplanowano od 12 do 13 czerwca 2019 roku.

więcej »

06.06.2019

Konferencja naukowa „Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności funkcjonalnej”

ilustracja Program Konferencji związany jest z projektem „Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” finansowanym przez NCBiR ze środków Programu BIOSTARTEG i realizowanym m.in. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.                                                                                                                   

więcej »

05.06.2019

IV Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych”

ilustracja Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV konferencji naukowo-technicznej pt. „Innowacje w geodezji i kartografii, gospodarce nieruchomościami oraz ochronie wód powierzchniowych”, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca 2019 r. w Janowie Lubelskim nad Zalewem Janowskim. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu geodezji i kartografii, gospodarki nieruchomościami, a także inżynierii wodnej, realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

więcej »

31.05.2019

Konferencja: "Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego"

ilustracjaKonferencja organizowana przez Sekcję Higieny Żywności i  Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW i Katedrę Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału  Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w dn. 31 maja 2019 r. 

więcej »

22.05.2019

Konferencja Międzynarodowa „Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze”

ilustracjaCelem konferencji jest wymiana wyników badań pomiędzy naukowcami z Polski i z zagranicy oraz prezentacja rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią z uwzględnieniem czynników przyrodniczych. W konferencji wezmą udział przedstawiciele nauki i biznesu z Polski oraz zagranicy.                             

więcej »

22.05.2019

V Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowe Kierunki Badań w Inżynierii Środowiska, Energetyce Geodezjii i Gospodarce Przestrzennej"

ilustracja POD HONOROWYM PATRONATEM JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka,  JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady

więcej »

22.05.2019

V Konferencja Naukowo-Techniczna

ilustracjaOrganizatorzy zapraszają do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konferencji.                                                             

więcej »

16.05.2019

Święto Uniwersytetu

ilustracja Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie serdecznie zaprasza na Święto Uniwersytetu uroczystość odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 10.00 w Centrum Kongresowym przy ul. Akademickiej 15.       To już trzecia edycja Święta, w trakcie którego Uczelnia pragnie podkreślić integralność środowiska akademickiego naszego Uniwersytetu ze społecznością lokalną oraz promować uniwersalne wartości nauki i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

więcej »

15.11.2018

I Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy jakości, zarządzania i marketingu w agrobiznesie”

ilustracja Organizatorzy Konferencji: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii, Katedra Zarządzania i Marketingu, Katedra Ekonomii i Agrobiznesu Instytut Nauk Ekonomicznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im Szymona Szymonowica w Zamościu

więcej »

17.10.2018

Konferencja: Nowe kierunki badań w ochronie i kształtowaniu środowiska oraz geodezji i gospodarce przestrzennej

ilustracjaOrganizatorzy zapraszają studentów, doktorantów i pracowników naukowych naHonorowy Patronat JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk oraz JM Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady. 17-19 października 2018 r. Lublin – Zwierzyniec

więcej »

02.10.2018

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

ilustracja Rektor i Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zapraszają na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 w dniu 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w Centrum Kongresowym UP w Lublinie ul. Akademicka 15.                                                                

więcej »

19.09.2018

LXXXIII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

ilustracja Organizatorem Zjazdu jest Lubelskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. LXXXIII Krajowy Zjazd odbędzie się w dniach 19-21.IX.2018 roku w Centrum Kongresowym i budynku AGRO II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickie 15.                                                                     

więcej »

18.09.2018

Jubileusz 65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

ilustracja Organizatorzy zapraszają na Jubileusz 65-lecia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki                                                                                                                   

więcej »

15.09.2018

XV Lubelski Festiwal Nauki

ilustracja Celem festiwalu jest promocja nauki oraz wzbudzenie w uczestnikach chęci zgłębiania wiedzy. Festiwalowe wydarzenia integrują lubelskie środowisko naukowe i służą prezentacji jego osiągnięć.                                

więcej »