Centrum Transferu Technologii

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w 'Murcia Food 2021' w dniach 17-21 maja 2021 r.
12.05.2021

Zapraszamy do udziału w "Murcia Food 2021" w dniach 17-21 maja 2021 r.

Zobacz więcej
Obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej 26.04.2021r.
12.05.2021

Obchody Światowego Dnia Własności Intelektualnej 26.04.2021r.

Zobacz więcej
'Data 4 Health Recovery Hackathon' 18-20 czerwca 2021
12.05.2021

"Data 4 Health Recovery Hackathon" 18-20 czerwca 2021

Zobacz więcej
Wynalazek naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 'Dziennik Gazeta Prawna'
12.05.2021

Wynalazek naukowców Wydziału Medycyny Weterynaryjnej "Dziennik Gazeta Prawna"

Zobacz więcej
Wizyta w OSM Piaski
29.03.2021

Wizyta w OSM Piaski

Zobacz więcej
Podpisanie Porozumienia o Współpracy z LOTOS Serwis Sp. z o. o.
29.03.2021

Podpisanie Porozumienia o Współpracy z LOTOS Serwis Sp. z o. o.

Zobacz więcej

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą, która inicjuje aktywną współpracę ze środowiskiem biznesowym. Wspiera działania zmierzające do współpracy nauki z biznesem, m.in. przez tworzenie oferty technologicznej wszystkich jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Centrum wspiera transfer technologii i wszystkie procedury związane z tym procesem. Ponadto udziela pracownikom Uniwersytetu pomocy w sprawach dotyczących własności przemysłowej, w tym w opracowaniu zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także udziela porad prawnych w tym zakresie. Organizuje szkolenia dla pracowników w sprawach związanych z komercjalizacją badań naukowych oraz ochroną własności intelektualnej.

Z sukcesami współpracuje z Parkami Naukowo – Technologicznymi oraz innymi instytucjami otoczenia biznesy w celu szeroko rozumianego transferu technologii, budowania sieci wzajemnych powiązań pomiędzy sferami nauki i biznesu oraz pomocy w tworzeniu wspólnych projektów naukowo – badawczych i badawczo – wdrożeniowych.

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII

Akademicka 13, III piętro, pokój 467
20-950 Lublin
komercjalizacja@up.lublin.pl
Tel. 81 445 62 51

 

Dyrektor Centrum Transferu Technologii

Mgr inż. Iwona Niezgoda

tel. 81 445-62-51
e-mail: iwona.niezgoda@up.lublin.pl

 

Specjalista ds. Innowacji

Dr inż. Anna Jeżak – Zgórka

tel. 81 445-62-50
e-mail: anna.jezak@up.lublin.pl
  • Załączniki do Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji dóbr  niematerialnych w Uniwersytecie  Przyrodniczym w Lublinie”

Załącznik nr 1 Wniosek o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych

Uwaga! Jako załącznik do Wniosku o zgłoszenie dobra niematerialnego w celu uzyskania praw wyłącznych należy przygotować opis zgłaszanego dobra (punkt 4), na który składa się:

  • opis wynalazku;
  • krótki opis istoty rozwiązania;
  • informacja o stanie techniki;
  • informacja o możliwości zastosowania.

Załącznik nr 2 Wniosek o przeprowadzenie/ Powiadomienie o podjęciu komercjalizacji