Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta to fundacja edukacyjna, której głównym zadaniem jest administrowanie Programem Fulbrighta w Polsce. Prowadzi również centrum doradztwa edukacyjnego EducationUSA, gdzie bezpłatnie można zasięgnąć informacji i porady o możliwościach wyjazdu do USA dla uczniów i studentów.

Jest to organizacja non profit, której działalność opiera się na rządowej umowie bilateralnej między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

PROGRAM FULBRIGHTA

Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych. Przez wielu uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych programów wymiany na świecie, z reputacją daleko wykraczającą poza środowisko akademickie.

Oferta programu stypendialnego jest bardzo szeroka, zarówno ze względu na osoby, do których kierowany jest Program, jak i dziedziny tematyczne jakie Program wspiera.

Od ponad 70 lat Program Fulbrighta wspiera współpracę na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a ponad 160 krajami.

Program Fulbrighta pokazuje jak wielka siła do zmiany tkwi w środowiskach akademickich. Wymiana wiedzy i umiejętności, inwestowanie w edukację, prowadzą do zmian światopoglądu całych społeczeństw i w efekcie do globalnej stabilności i pokoju.

CZYM JEST STYPENDIUM FULBRIGHTA?

Program Fulbrighta finansuje wyjazdy naukowe polskich studentów, badaczy i nauczycieli akademickich do USA i wspiera ich obiecujące projekty. Dzięki temu wymiana wiedzy i umiejętności służy jeszcze większemu celowi.

Program Fulbrighta działa dwukierunkowo – również amerykańscy badacze i eksperci mają możliwość przyjazdu i pobytu naukowego w Polsce. Dzięki temu wiele polskich instytucji akademickich i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych ma możliwość zaproszenia do współpracy przy swoich projektach specjalistów i wykładowców z USA.

Źródło: https://fulbright.edu.pl/