Fundacja Kościuszkowska (The Kosciuszko Foundation) została założona w Nowym Jorku w 1925 r. Od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

Program stypendialny skierowany jest do naukowców:  

  • posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań,
  • posiadających polskie obywatelstwo,
  • zamieszkałych na stałe w Polsce.

O stypendium na kilkumiesięczne badania w dowolnym ośrodku naukowym w USA, może starać się każdy zainteresowany: od doktoranta na początku drogi naukowej do profesora zwyczajnego.

Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na:

  • granty badawcze, wyjazdy badawcze, prowadzenie wykładów oraz staże naukowe i staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Stypendia Fundacji przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania kandydata/ki (np. koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także w uzasadnionych przypadkach podróże krajowe) w trakcie prowadzonych badań naukowych, doskonalenia warsztatu badawczego.

[KF SCHOLARSHIP PROGRAMS

[EXCHANGE PROGRAM TO THE UNITED STATES

Nabór wniosków do „EXCHANGE PROGRAM TO THE UNITED STATES na rok akademicki 2021/2022 trwa do 15 listopada 2020 r.

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej UP w Lublinie zachęcają do śledzenia strony, w której znajdują się wszystkie szczegółowe informacje:

[FUNDACJA KOŚCIUSZKOWSKA] 

Źródło: www.thekf.org