Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Historia

Historia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej datuje się od 10 października 1944 r. i jest nierozerwalnie związana z powstaniem 23 października 1944 r. Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Powołano wówczas 4 pierwsze wydziały: Przyrodniczy, Rolny, Lekarski i właśnie Wydział Weterynaryjny.

W roku akademickim 1944/1945 uruchomiono pierwsze dwa lata studiów ze 160 studentami o różnym stopniu zaawansowania wiedzy wyniesionej z przedwojennych uczelni weterynaryjnych. Powołana komisja egzaminacyjna mogła już w 1945 r. wydać 7 pierwszych dyplomów lekarza weterynarii w powojennej Polsce. W 1945 r. nadano dwa stopnie doktora habilitowanego (Stefan Koeppe i Tadeusz Żuliński) oraz 5 stopni doktora nauk weterynaryjnych.

W kwietniu 1946 r. powstało 13 podstawowych katedr, często wspólnych dla pozostałych wydziałów nowego uniwersytetu, a rozmieszczonych w różnych częściach miasta. W połowie lat 50. wybudowao nowy gmachów dydaktyczny Collegium Veterinarium oraz kliniki weterynaryjne. Zlokalizowano w nich wszystkie jednostki Wydziału, z wyjątkiem Zakładu Biochemii (siedziba przy ul. Lubartowskiej).

Pierwszym dziekanem był prof. dr Józef Parnas. Dzieło to sukcesywnie kontynuowali kolejni dziekani Wydziału, profesorowie: Kazimierz Krysiak, Alfred Trawiński (4 kadencje), Tadeusz Żuliński i Marian Chomiak.

 

W roku 1955 Wydział wszedł w skład nowo powstałej Wyższej Szkoły Rolniczej (WSR), przemianowanej w 1972 r. na Akademię Rolniczą, a w 2008 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W strukturze tej uczelni trzech profesorów Wydziału, Marian Chomiak, Janusz Welento (3 kadencje) i Edmund Prost (2 kadencje) pełniło funkcje rektora. Natomiast funkcje dziekana Wydziału pełnili profesorowie: Zdzisław Finik (2 kadencje), Feliks Stański (2 kadencje), Edmund Prost (2 kadencje), Grzegorz Staśkiewicz i Janusz Welento, Stanisław Wołoszyn, Jan Buczek, Janusz Wawrzkiewicz (2 kadencje), Zbigniew Pomorski (2 kadencje), Andrzej Wernicki (3 kadencje), Stanisław Winiarczyk (2 kadencje). Obecnie dziekanem Wydziału jest dr hab. Iwona Puzio prof. uczelni.

W roku 1995 decyzją Rady Wydziału zmieniono jego nazwę na Wydział Medycyny Weterynaryjnej, podobnie jak 3 pozostałych krajowych fakultetów weterynaryjnych. Tym samym powrócono do tradycyjnej nazwy, którą nosiła już w końcu XIX w. Lwowska Akademia Medycyny Weterynaryjnej.

Tytuły honorowe dla pracowników Wydziału

prof. dr hab. Janusz Welento, doctor honoris causa, Uniwersytet Rolniczy w Debreczynie (1978)
prof. dr hab. Grzegorz Staśkiewicz, doctor honoris causa, Akademia Rolnicza w Lublinie (1989)
prof. dr hab. Stefan Stępkowski, doctor honoris causa, Akademia Rolnicza w Lublinie (1989);
prof. dr hab. Stanisław Wołoszyn, doctor honoris causa, Wyższa Szkoła Weterynaryjna w Koszycach (1989)
prof. dr hab. Edmund Prost, doctor honoris causa, Uniwersytet Humboldta w Berlinie oraz w Akademia Rolnicza w Lublinie (1999);
prof. dr hab. Zbigniew Pomorski, profesor honoris causa, l’Ėcole Nationale Vėtėrinaire de Lyon (1998)

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk,profesor honoris causa, Lwowski Narodowy Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie (2017)