Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021