Poradnia dietetyczna

Profesor uczelni na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz cykl kursów Zasady żywienia w cukrzycy, otyłości i innych chorobach metabolicznych w ramach projektu Pro bono realizowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych.

Od 2014 roku współpracuje z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Lublin oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną prowadząc edukację żywieniową w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli. Organizatorka wojewódzkiego Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków działającego na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii. Od 2018 roku prowadzi projekt „Dieta bezglutenowa bez przeszkód- jedz zdrowo i smacznie” skierowany do chorych na celiakię i ich rodzin. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych dot. dietetyki i żywienia człowieka.

Współpracuje z SGGW w Warszawie i Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w badaniach nad zwyczajami żywieniowymi dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla kobiet z nowotworem piersi – zajęcia indywidualne i grupowe. Od 2019 posiada certyfikat Dietetyk przyjazny pacjentom z celiakią.

Adiunkt na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka oraz Analityki Medycznej. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka oraz Dietetyka w chorobach wewnętrznych i metabolicznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych  oraz Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu dietetyki, żywienia i żywności o działaniu prozdrowotnym na organizm człowieka.

Od ponad dekady włącza się w edukację żywieniową, m.in. poprzez Lubelski Festiwal Nauki, współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Dietetyków w ramach warsztatów kulinarno-edukacyjnych „Zielona Kraina” pod patronatem Instytutu Żywności i Żywienia, a także aktywne uczestnictwo w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-badawczym „ABC Zdrowego Żywienia”, przygotowanym przez zespół naukowców Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

W latach 2012 – 2017 pracowała jako dietetyk w żywieniu zbiorowym, planując i nadzorując jadłospisy w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Od 2016 roku tworzy zespół dietetyków uczelnianej poradni dietetycznej oraz skupia się na edukacji żywieniowej seniorów (jest jednym z wykładowców Uniwersytetu Trzeciego Wieku). Jej zainteresowania to praca psychodietetyczna z pacjentami o nieprawidłowej masie ciała, przede wszystkim z osobami otyłymi oraz z młodzieżą z zaburzeniami odżywiania. 

Asystent na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwentka Dietetyki oraz Technologii Żywności i Żywienia Człowieka. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Psychodietetyka. Swoje doświadczenie zdobywała na różnych praktykach w szpitalach i gabinetach dietetycznych, dzięki czemu miała styczność z wieloma jednostkami chorobowymi i wie, jak dopasować do nich dietoterapię. Jej zainteresowaniem jest odżywianie w insulinooporności, w zespole policystycznych jajników (PCOS), chorobach tarczycy oraz w zespole jelita drażliwego (IBS). Zajmuje się również dietami roślinnymi. Jest zwolenniczką odchudzania bez restrykcji żywieniowych i stresu. Na wizytach razem z Pacjentem analizuje i pomaga naprawić relacje z jedzeniem – dietetycznie jak i psychologicznie. Uczy jak odżywiać się z głową i na lata.

Doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Dietetyka. Stypendystka Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w roku akademickim 2022/2023.

Swoją wiedzę stale pogłębia biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Jest autorką licznych publikacji w czasopismach naukowych i popularnonaukowych z zakresu dietetyki, żywienia człowieka. Aktywnie uczestniczyła w licznych projektach badawczych realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie m.in. „Opracowanie nowego produktu w postaci kawy z mniszka lekarskiego wzbogaconego złożonym suplementem diety na bazie wyciągów z mniszka lekarskiego w kompozycji z innymi roślinami leczniczymi” (2022) oraz „Opracowanie suplementu diety bazującego na ekstraktach ze skórek i gniazd nasiennych jabłek i polskich owoców kiwi wspomagającego profilaktykę oraz kompleksową terapię chorób metabolicznych (2022) oraz w projekcie badawczym “Obraz ciała a wytrwałość z perspektywy moderacyjnej i mediacyjnej funkcji czynników psychologicznych” realizowanym przez Menadżerską Akademię Nauk Stosowanych w Warszawie (2023). Była zaangażowana w realizację projektów „Absolutnie dietetycznie! – studencki maraton wykładowy” UP002 oraz „Bezpłatne konsultacje dietetyczne w ramach wydarzenia specjalnego Ogrody żywności, podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki 2022. W ramach członkostwa w Centrum  Naukowym Przedsiębiorczości Intelektualnej w Warszawie czynnie uczestniczy w organizacji licznych konferencji ogólnopolskich.

Jej zainteresowania skupiają się wokół dietoterapii cywilizacyjnych chorób dietozależnych takich jak otyłość, choroby układu sercowo-naczyniowego, insulinooporność, cukrzyca, zespół metaboliczny czy choroby tarczycy. Indywidualne zalecenia dietetyczne opiera o najnowsze wytyczne i rekomendacje naukowe. Jest zwolenniczką racjonalnego podejścia do diety. Największą satysfakcję sprawiają jej sukcesy pacjentów.

Doktorantka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Dietetyka. Nieustannie szkoli się i poszerza zakres swojej wiedzy na kursach i szkoleniach o tematyce żywienia człowieka.

Autorka kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych, prelegentka na licznych konferencjach. We współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta Lublin prowadziła edukację żywieniową skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym (2017). Była współautorką wykładów otwartych “Absolutnie dietetycznie!” prezentowanych podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki (2017 i 2018). Aktywnie uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-badawczym “ABC Zdrowego Żywienia” przygotowanym przez zespół naukowców Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie (2017). Brała czynny udział w przygotowaniach Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem kolorowo, ale zdrowo!” (2018 i 2019).

W swojej pracy badawczej porusza temat wpływu produktów zbożowych na stan zdrowia dzieci. Od kilku lat prowadzi warsztaty edukacyjne i kulinarne w przedszkolach i szkołach, pokazując najmłodszym jak ważne jest właściwe odżywianie. Wiedza, którą przekazuje jest oparta o badania naukowe oraz zalecenia towarzystw naukowych, przekazywana w zrozumiały sposób oraz praktyczna.

Prowadzi konsultacje dietetyczne z zakresu edukacji żywieniowej dzieci i młodzieży, prawidłowego żywienia całych rodzin oraz diet wegetariańskich.

Jej zawodowym celem jest pomaganie innym w zmianie nawyków żywieniowych. Uważa, że żywienie dzieci to nie tylko wielkość porcji czy pora podania jedzenia. To również budowanie nawyków, nawiązywanie relacji, wspólne rodzinne posiłki, próbowanie nowych smaków i rozsądne podejście. Dietetyka to jej życiowa pasja, którą pragnie zarażać innych.

Doktorantka na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, absolwentka Technologii Żywności i Żywienia Człowieka, Psychodietetyki oraz licznych szkoleń z zakresu dietetyki, kształcąca się w obszarze dietoterapii chorób przewlekłych, szczególnie tych związanych z stylem życia, oraz neurodietetyki. Poszerza swoje umiejętności poprzez udział w międzynarodowych stażach, m.in. na Słowacji, w Czechach oraz Portugalii.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu żywienia człowieka i technologii nowych produktów spożywczych, uczestniczka konferencji naukowych oraz prelegentka, prowadząca wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaangażowana w edukację żywieniową społeczeństwa, prowadzi również warsztaty dla dzieci i młodzieży, promując zdrowe nawyki żywieniowe oraz budowanie pozytywnych relacji z jedzeniem.

W swojej pracy opiera się na najnowszych badaniach naukowych, a stałe doskonalenie zawodowe to dla niej priorytet. Aktywnie uczestniczy w różnego rodzaju szkoleniach, webinarach i eventach z zakresu dietoterapii, zwracając szczególną uwagę na rozwój wiedzy dotyczącej różnych jednostek chorobowych.

Uważa, że kluczem do osiągnięcia celu jest spersonalizowane podejście oraz holistyczna strategia, która integruje kluczowe elementy zdrowego stylu życia: odpowiednie odżywianie, regularna aktywność fizyczna, suplementacja, utrzymanie zdrowych rytmów snu oraz pozytywne nastawienie. Oprócz dbania o aspekty fizyczne, takie jak dieta i aktywność fizyczna, istotne jest również zadbanie o zdrowie psychiczne poprzez właściwe zarządzanie stresem, pielęgnowanie relacji społecznych i rozwijanie pozytywnego nastawienia.

Jej pasja koncentruje się na dietoterapii chorób przewlekłych, neurodietetyce oraz sposobach wspierania pracy mózgu poprzez odpowiednie odżywianie. Ponadto, zgłębia również koncepcję osi jelita-mózg, która opisuje złożoną interakcję pomiędzy układem pokarmowym a mózgiem, sugerującą istnienie dwukierunkowej komunikacji między nimi.