Rzecznicy dyscyplinarni

Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich

prof. dr hab. Mariusz Florek
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 66 21
e-mail:

Rzecznik Dyscyplinarny dla nauczycieli akademickich

dr hab. n. wet., dr n. pr. Piotr Listos, prof. uczelni
20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
tel. 81 445 61 63
e-mail:

Rzecznik Dyscyplinarny dla Doktorantów

prof. dr hab. Joanna Stadnik
20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. 81 462 33 41
e-mail:

Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów

prof. dr hab. Brygida Ślaska
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 68 98
e-mail: