Rada Uczelni

Przewodniczący

prof. dr hab. Wojciech Lipiński
e-mal:

Członkowie

mgr Agnieszka Gąsior-Mazur
prof. dr hab. Zbigniew Grądzki
mgr inż. Marek Kochaniec
mgr Bożena Lublińska-Kasprzak
prof. dr hab. Grzegorz Zięba
Przewodniczący Samorządu Studenckiego