Przewodniczący Rad Dyscyplin

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Weterynaria

Prof. dr hab. Marta Kankofer

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

Prof. dr hab. Brygida Ślaska

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne

dr hab. Arkadiusz Matwijczuk prof. uczelni

Przewodniczący Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia

Prof. dr hab. Waldemar Gustaw

Przewodniczący Rada Dyscypliny Ekonomia i Finanse – vakat

Przewodniczący Rady Dyscypliny Inżynieria mechaniczna

Prof. dr hab. Dariusz Andrejko