Pełnomocnicy Rektora

Pełnomocnik Rektora ds. kół naukowych

prof. dr hab. Marek Babicz
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 531 67 16
e-mail:

Pełnomocnik Rektora ds. bezpieczeństwa osobistego pracowników, studentów i doktorantów

dr Konrad Buczma
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445 60 83
e-mail:
dyżur: wtorek w godz. 14:30 – 17:00 pok. 240

Pełnomocnik Rektora ds. ochrony informacji niejawnych

mgr Agnieszka Szymańska-Mordel
20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 531 96 40
e-mail:

Pełnomocnik Rektora ds. Lubelskiej Unii Cyfrowej

dr hab. Andrzej Bochniak, prof. uczelni
20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81 532 96 23
e-mail:

Pełnomocnik Rektora ds. Równego Traktowania

mgr Małgorzata Bień
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
tel. 81 445 69 11
e-mail: