Patronaty honorowe w 2021 roku

Wydarzenia objęte Patronatem Honorowym przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uczestnictwo w Lubelskim Honorowym Komitecie Akcji Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2021.

Komitet Honorowy i Patronat Honorowy XVI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2022 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, organizowanej w dniach 24-27 marca 2022 r.

Komitet Naukowy Konferencji “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, organizowanej w dniach 24-27 marca 2022 r.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Bioprotection – Global Plant Health and Product Safety”, organizowana w dniach 22-24 września 2021 r. w Lublinie. 

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.”Parazytozy Zwierząt – aktualne zagrożenia – nowe rozwiązania terapeutyczne i profilaktyczne”, organizowana w dniach 6-9 września 2021 r. 

Konferencja #Biznes Forum, organizowana w dniu 28 lipca 2021 r. przez Lubelski Klub Biznesu.

Program “Przyjaciel Zwierząt Świata”, organizowany w terminie październik 2021 r. – maj 2022 r. 

Międzynarodowa Konferencja “Ecological and Environmental Engineering”, organizowaną w dniach 30 czerwca – 2 lipca 2021 r. we Wrocławiu.

Rektor objął Patronatem Honorowym III Międzynarodową Konferencję “Ecological and Environmental Engineering”,  organizowaną w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2021 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

VII Konferencję Naukowo-TechnicznąNowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce, geodezji i leśnictwie”, organizowaną w dniach 7-9 czerwca 2021 r.

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych oraz Ogółnopolską Konferencję Doktorantów w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, organizowane pod hasłem “Środowisko-Rośina-Zwierzę-Produkt”, w dniu 15 kwietnia 2021 r.

XXIII Forum Architektury Krajobrazu “Krajobraz globalny“, organizowane w marcu 2021 r.

Publikację Fundacji Szklana Pułapka, dotyczącą kolizji ptaków ze szklanymi elementami infrastruktury szklanepulapki.pl

Projekt “Platforma Nauki” – przedsięwzięcie promujące naukę i dorobek polskich naukowców poprzez filmy popularnonaukowe i dokumentalne alegoria.org/realizowane-projekty