Rok 2020 jest rokiem jubileuszowym dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, ale jako samodzielna jednostka szkolnictwa wyższego została powołana przez Radę Ministrów uchwałą nr 603, z dnia 6 sierpnia 1955 r. pod nazwą:
Wyższa Szkoła Rolnicza

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano naszej uczelni nazwę
Akademia Rolnicza

Ustawą z dnia 6 marca 2008 r. z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. nadano uczelni nazwę
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Obchody jubileuszu rozpoczęły się od uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020,

kulminacją były uroczyste obchody Święta Uniwersytetu w dniu 8 lipca 2020 r.

Fot. Maciej Niedziółka / DKiWA