Rok 2015 to rok jubileuszowy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Tradycje uniwersyteckie naszej uczelni sięgają roku 1944, ale jako samodzielna jednostka szkolnictwa wyższego została ona  powołana przez Radę Ministrów uchwałą nr 603, z dnia 6 sierpnia 1955 r. pod nazwą:
Wyższa Szkoła Rolnicza

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 września 1972 r. nadano naszej uczelni nazwę
Akademia Rolnicza

Ustawą z dnia 6 marca 2008 r. z mocą obowiązującą od 11 kwietnia 2008 r. nadano uczelni nazwę
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 • Ogłoszenie o konkursie "Moja Uczelnia, moje wspomnienia"

  KONKURS 

  Zapraszamy wszystkich absolwentów, studentów, pracowników i sympatyków Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wzięcia udziału  w konkursie na wspomnienia związane z naszą Uczelnią.   

  Zadaniem konkursowym jest przesłanie wspomnień związanych z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie w postaci:

  1. fotografii  wraz z opisem – Opis nie może przekraczać 4 stron A4 (do 1800 znaków/strona) 
  2. historii, anegdoty, felietonu lub innej formy pisemnej, która nie powinna przekraczać 4 stron A4 (do 1800 znaków/strona)

  Nagrody

  Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze trzy najbardziej wyjątkowe i ciekawe, które zostaną opublikowane m.in. na stronie internetowej, a ich autorzy otrzymają nagrody: 

  I miejsce- tablet,
  II miejsce – czytnik e-booków,
  III miejsce – bon do księgarni o wartości 150 zł. 

  Pula nagród w konkursie wynosi 1200 zł.

  Zgłoszenia

  Uwaga, nowy termin!

  (formularz zgłoszeniowy i zadanie konkursowe) można przesyłać

  do 25 września 2015 r. (piątek)

  pocztą internetową na adres   lub pocztą tradycyjną
  na adres Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin  
  z dopiskiem: Konkurs „Moja uczelnia, moje wspomnienia”

  ***

  [ REGULAMIN KONKURSU ]

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY : [PDF]  [ DOCX

 • Rozstrzygnięcie konkursu „Moja Uczelnia, moje wspomnienia”

  KONKURS
  “MOJA UCZELNIA, MOJE WSPOMNIENIA”

  Ogłoszenie wyników

  5 listopada 2015 roku nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursu „Moja Uczelnia, moje wspomnienia”, organizowanego w ramach obchodów jubileuszu 60-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  Tematem przewodnim Konkursu były wspomnienia związane z Uczelnią, które zgłaszający się mogli przedstawić zarówno w postaci pisemnej jak i poprzez zdjęcia. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybrano trzy najlepsze.

  Prof. Andrzej Borowy (w środku) z laureatami konkursu

  Przewodniczący jury, prorektor ds. kadr i organizacji, prof. Andrzej Borowy wręczył nagrody laureatom konkursu:

  I miejsce: Maria Cieślicka
  II miejsce: Lech Szafrański
  III miejsce: Anna Kozina

  Jury zdecydowało o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia, poza regulaminem konkursu, które otrzymała Monika Mieleszko.

  Serdecznie gratulujemy!

  BPU

      

 

30 września br. w trakcie uroczystej  inauguracji roku akademickiego 2015/2016 nastąpiło otwarcie wystawy jubileuszowej prezentującej historię, tradycje i dokonania uczelni na przestrzeni lat. 

W gablotach można było się zapoznać m.in. z archiwalnymi materiałami dydaktycznymi, księgami pamiątkowymi Wyższej Szkoły Rolniczej oraz Akademii Rolniczej, medalami i odznaczeniami honorowymi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Wystawę, na podstawie materiałów przekazanych przez jednostki uczelniane, zorganizowało Biuro Promocji. 
 
      

Bliski nam Daleki Wschód 

cykl spotkań o tematyce podróżniczej, związanej z krajami Azjatyckimi, organizowanych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i mają charakter otwarty.