Godność Profesora Honorowego

 • Godność Honorowego Profesora nadana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  14 kwietnia 2018 – Prof. dr hab. Zbigniew Dobrzański, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

  21 kwietnia 2018 – Prof. dr hab. Stanisław Cebula, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  18 września 2018 – Prof. dr hab. Jan Udała, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

  19 września 2019 – Prof. dr hab. Tomasz Janowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  9  listopada 2019 – Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  30 listopada 2019 – Prof. dr hab. Teresa Fortuna, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

  5 listopada 2020 – Prof. dr hab. Honorata Danilčenko, Litewski Uniwersytet Rolniczy (Vytautas Magnus University)

  28 września 2021 – Prof. dr hab. inż. Ondřej Šařec, Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze

  18 maja 2022 – Prof. dr hab. Zbigniew Jaworski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  15 września 2022 – Prof. Sergio Orlandi, Europejska Akademia Nauki i Sztuki

  25 października 2022 – Prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  28 czerwca 2023 – Prof. dr hab. Sabina Chebotar, Odeski Uniwersytet Narodowy im. I. Miecznikowa

 • Godność Honorowego Profesora nadana przez inne Uczelnie pracownikom Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

  1998 – prof. dr hab. Zbigniew Pomorski – w Wyższej Szkole Weterynaryjnej w Lyonie

  2001 – prof. dr hab. Marian Wesołowski – w Państwowym Uniwersytecie Rolniczy w Dublanach

  2007 – prof. dr hab. Wacław Krasucki – w Narodowym Uniwersytecie Rolniczym Ukrainy

  2007 –  prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski — Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Ukrainie

  2009 –  prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski — w Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Sanatoryjnego w Symferopolu

  2013 – prof. dr hab. Józef Kołodziej — Narodowy Techniczny Uniwersytet Rolniczy w Charkowie

  2013 – prof. dr hab. Andrzej Kusz — Narodowa Akademia Ochrony Przyrody i Budownictwa Sanatoryjnego w Symferopolu

  2014 – prof. dr hab. Eugeniusz Krasowski — Mykołajewski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Mykołajewie

  2022 – prof. dr hab. Elżbieta Bielińska — Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie