[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1595 rekordów
« 1...23456[ 7 ]89101112 z 64 »
tytul nazwisko imie Jednostka telefon mail ↑
dr hab. inż. Kulig Ryszard Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-75
dr Brodowski Ryszard Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-531-97-12
prof. dr hab. Bobowiec Ryszard Zakład Patofizjologii -
mgr inż. Wawrzkiewicz Bożena Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków 81-445-60-43
- Kozioł Hanna Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii 81-531-96-84
mgr inż. Lalak Roman Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-67-14
dr inż. Rybicki Roman Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-524-81-28
dr hab. Prażak Roman Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych 81-445-60-81
mgr inż. Lalak Roman Zakład Anatomii Zwierząt 81-445-67-14
prof. dr hab. Dziedzic Roman Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 81-445-68-80
dr hab. Dąbrowski Roman Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-68, fax. 81-445-60-99
dr hab. Stryjecki Robert Pracownia Bioindykacji Środowiska 81-445-60-64
mgr Przyłucki Robert Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 81-528-47-24
dr inż. Krusiński Robert Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 81-445-60-67
mgr Kozłowski Robert Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-67-21
dr hab. Gruszecki Robert Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa 81-883-67-08
mgr inż. Więch Renata Biblioteka Gł. - Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów 81-445-62-44,81-445-62-47
prof. dr hab. Urban-Chmiel Renata Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków 81-445-60-36
lek. wet. Szewerniak Renata Zakład Histologii i Embriologii 81-445-67-41
dr hab. inż. Różyło Renata Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-75
dr Reszka-Dyrka Renata Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji 81-445-61-03
dr hab. Pyz-Łukasik Renata Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia 81-445-67-52
dr Polak Renata Zakład Techniki Cieplnej 445-61-26, p.126
mgr Parcheta Renata Biuro Zaopatrzenia 81-445-65-55
prof.dr hab. Nurzyńska-Wierdak Renata Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa 81-883-67-13
« 1...23456[ 7 ]89101112 z 64 »