[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1590 rekordów
« 1...5859606162[ 63 ]64 z 64 »
tytul nazwisko ↑ imie Jednostka telefon mail
dr hab. Batkowska Justyna Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa 81-445-67-39
mgr Barzycka Romana Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr inż. Baryła Piotr Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-531-96-78
mgr Baryła Kamila Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-60-99
prof. dr hab. Baryła Ryszard Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 81-445-67-01 Brak e-maila
dr Bartyś Ewa Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji 81-445-66-30
dr hab. inż. Bartnik Grzegorz Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-65
mgr inż. Bartnik Magdalena Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji 81-531-96-64
- Barszczuk Agata Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
prof. dr hab. Barłowska Joanna Zakład Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych 81-445-68-63
dr inż. Baranowska-Wójcik Ewa Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 81-462-33-94
prof. dr hab. Baraniak Barbara Katedra Biochemii i Chemii Żywności 81-462-33-23
prof. dr hab. Baran Stanisław Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-54 Brak e-maila
mgr inż. Banaszak Agnieszka Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr inż. Banasiewicz Ireneusz Katedra Fizjologii Zwierząt 81-445-69-73
mgr inż. Banasiewicz Ireneusz Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-69-73
mgr Banak Izabela Biuro Organizacji i Toku Studiów 81-445-66-99
dr Banach-Albińska Barbara Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 81 / 445-69-55
mgr Banach Katarzyna Poradnia Dietetyczna +48 81 462 33 82
mgr Bałdyga Małgorzata Biuro Płac 81-445-67-58
mgr Bałdyga Małgorzata Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-67-58
mgr inż. Baltyn Monika Dziekanat Wydziału Biologii Środowiskowej 81-445-62-60
prof. dr hab. Balicki Ireneusz Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt 81-528-46-84
mgr Badurowicz Ewa Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego 81-531-96-97
prof. dr hab. Badora Aleksandra Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych 81-445-65-77
« 1...5859606162[ 63 ]64 z 64 »