[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1618 rekordów
« 1...5556575859[ 60 ]6162636465 z 65 »
tytul nazwisko imie ↑ Jednostka telefon mail
dr inż. Lisowski Andrzej Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego 81-445-69-23
prof. dr hab. Woźniak Andrzej Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin 81-445-66-10
mgr Muciek Andrzej Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
dr hab. Bochniak Andrzej Zakład Informatyki 81-532-96-23
mgr inż. Rumniak Andrzej Zakład Patofizjologii 81-445-60-24
dr Milczak Andrzej Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących 81-528-46-14, 81-445-46-44
dr hab. inż. Krzykowski Andrzej Zakład Techniki Cieplnej 81-445-61-26, p.126
prof. dr hab. Stasiak Andrzej Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń - Brak e-maila
dr hab. Kuranc Andrzej Katedra Energetyki i Środków Transportu 81-531-97-19
prof. dr hab. Kusz Andrzej Katedra Podstaw Techniki 81 531 96 88, pok 1.70
dr inż. Masłowski Andrzej Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81-531-96-43
dr hab. inż. Mazur Andrzej Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-524-81-28
dr hab inż. Stępniewski Andrzej Zakład Fizyki Stosowanej 81-445-69-34
dr Żmuda Andrzej Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-528-46-58
- Brodaczewski Andrzej Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-67-48 Brak e-maila
- Dyjak Andrzej Biuro Domów Studenckich - Brak e-maila
- Kamiński Andrzej Dział Administracyjno-Gospodarczy 81-445-66-26 Brak e-maila
- Madejski Andrzej Biuro Eksploatacji 81-441-14-19 Brak e-maila
dr Konieczny Andrzej Zakład Gospodarki Leśnej - Brak e-maila
dr inż. Turski Andrzej Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych 81-531-96-09
dr hab. Kornacki Andrzej Zakład Matematyki 81-531-96-29
dr hab. Puchalski Andrzej Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków 81-445-69-65
prof. dr hab. Kwieciński Andrzej Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych - Brak e-maila
- Chrzanowski Andrzej Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach - Brak e-maila
inż. Kuś Andrzej Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
« 1...5556575859[ 60 ]6162636465 z 65 »