[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1593 rekordów
« 1...5354555657[ 58 ]5960616263 z 64 »
tytul nazwisko imie Jednostka telefon mail ↓
mgr Kozłowski Robert Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-67-21
dr inż. Krusiński Robert Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa 81-445-60-67
mgr Przyłucki Robert Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 81-528-47-24
dr hab. Stryjecki Robert Pracownia Bioindykacji Środowiska 81-445-60-64
dr Kusy Roland Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-65-71
dr hab. Dąbrowski Roman Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-68, fax. 81-445-60-99
prof. dr hab. Dziedzic Roman Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 81-445-68-80
mgr inż. Lalak Roman Zakład Anatomii Zwierząt 81-445-67-14
dr hab. Prażak Roman Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych 81-445-60-81
dr inż. Rybicki Roman Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-524-81-28
mgr inż. Lalak Roman Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-67-14
- Kozioł Hanna Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii 81-531-96-84
mgr inż. Wawrzkiewicz Bożena Zakład Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków 81-445-60-43
prof. dr hab. Bobowiec Ryszard Zakład Patofizjologii -
dr Brodowski Ryszard Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-531-97-12
dr hab. inż. Kulig Ryszard Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-75
mgr inż. Palonka Salwina Dział Rozliczeń Projektów 81-445-60-85
mgr inż. Malik Arkadiusz Zakład Inżynierii Ekologicznej 81-524-81-21
dr inż. Białoskurski Sebastian Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych 81-461-00-61 w. 194
dr hab. Gnat Sebastian Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej 81-445-60-93
dr Knaga Sebastian Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa 81-445-67-59
mgr inż. Kuśmierz Sebastian Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 81-445-67-34
mgr Choina-Godula Agnieszka Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-67-20
mgr inż. Skórska Anna Sekretariat Uczelni 81-445-69-08
mgr inż. Nakonieczna-Zelik Kinga Sekretariat Uczelni 81-445-66-22, tel./fax 81-533-37-52
« 1...5354555657[ 58 ]5960616263 z 64 »