[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1603 rekordów
« 1...5152535455[ 56 ]5758596061 z 65 »
tytul nazwisko imie ↓ Jednostka telefon mail
mgr inż. Lalak Roman Zakład Anatomii Zwierząt 81-445-67-14
dr hab. Dąbrowski Roman Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-68, fax. 81-445-60-99
dr inż. Rybicki Roman Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-524-81-28
prof. dr hab. Dziedzic Roman Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 81-445-68-80
- Smolak Roman Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr inż. Lalak Roman Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-67-14
lek. wet. Wernicka-Furmaga Romana Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-445-69-12, 81-528-47-02
mgr Barzycka Romana Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
prof. dr hab. Doliński Romuald Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-69-20 Brak e-maila
prof. dr hab. Bobowiec Ryszard Zakład Patofizjologii -
dr hab. inż. Kulig Ryszard Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-75
- Haraszczuk Ryszard Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-67-48 Brak e-maila
- Gronowski Ryszard Zakład Anatomii Zwierząt 81-445-66-55 Brak e-maila
prof. dr hab. Turski Ryszard Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 81-524-81-13 Brak e-maila
prof. dr hab. Baryła Ryszard Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 81-445-67-01 Brak e-maila
dr Brodowski Ryszard Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-531-97-12
- Skoczylas Ryszard Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr inż. Palonka Salwina Dział Rozliczeń Projektów 81-445-60-85
dr inż. Białoskurski Sebastian Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych 81-461-00-61 w. 194
dr hab. Gnat Sebastian Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej 81-445-60-93
dr Knaga Sebastian Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa 81-445-67-59
mgr inż. Kuśmierz Sebastian Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 81-445-67-34
mgr Lewińska Selena Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 81-445- 61-21
dr inż. Malawski Seweryn Katedra Architektury Krajobrazu 81-531-96-71
dr hab. Muszyński Siemowit Zakład Fizyki Stosowanej 81-445-69-05
« 1...5152535455[ 56 ]5758596061 z 65 »