[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1593 rekordów
« 1...5152535455[ 56 ]5758596061 z 64 »
tytul nazwisko imie ↓ Jednostka telefon mail
dr hab. inż. Kulig Ryszard Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-75
- Haraszczuk Ryszard Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-67-48 Brak e-maila
- Gronowski Ryszard Zakład Anatomii Zwierząt 81-445-66-55 Brak e-maila
prof. dr hab. Turski Ryszard Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska 81-524-81-13 Brak e-maila
prof. dr hab. Baryła Ryszard Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 81-445-67-01 Brak e-maila
dr Brodowski Ryszard Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-531-97-12
- Skoczylas Ryszard Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr inż. Palonka Salwina Dział Rozliczeń Projektów 81-445-60-85
dr inż. Białoskurski Sebastian Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych 81-461-00-61 w. 194
dr hab. Gnat Sebastian Zakład Mikrobiologii Weterynaryjnej 81-445-60-93
dr Knaga Sebastian Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa 81-445-67-59
mgr inż. Kuśmierz Sebastian Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej 81-445-67-34
mgr Lewińska Selena Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 81-445- 61-21
dr inż. Malawski Seweryn Katedra Architektury Krajobrazu 81-531-96-71
dr hab. Muszyński Siemowit Zakład Fizyki Stosowanej 81-445-69-05
dr Michałek Sławomir Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin 81-445-66-74
dr hab. inż. Juściński Sławomir Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem 81-531-97-28
dr Beeger Sławomir Zakład Gospodarki Łowieckiej 81-445-67-79
mgr Nowikowski Sławomir Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
dr hab. Ligęza Sławomir Zakład Nauk o Środowisku Glebowym 81-524-81-57
dr inż. Gawłowski Sławomir Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-73
prof. dr hab. inż. Kocira Sławomir Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej 81-531-97-35
prof. dr hab. Pietrzak Sławomir Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 81-710-24-61 Brak e-maila
prof. dr hab. Winiarczyk Stanisław Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych 81-528-47-07
- Szewczyk Stanisław Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
« 1...5152535455[ 56 ]5758596061 z 64 »