[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1592 rekordów
« 1...4344454647[ 48 ]4950515253 z 64 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
dr hab. Sałata Andrzej Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa 81-445-66-31
mgr inż. Samborska Eliza Biuro Projektów i Funduszy 81-445-69-70
mgr inż. Samociuk Joanna Biuro Zaopatrzenia 81-445-65-55
dr inż. Samociuk Waldemar Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-54
dr hab. Samolińska Wioletta Zakład Bromatologii i Fizjologii Żywienia 81-445-67-60
mgr inż. Sanocka Małgorzata Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 81-445-65-05
mgr Sawa Danuta Biuro Rektora 81-445-60-66
prof. dr hab. Sawicka Barbara Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa 81-445-67-87
dr Sawicka-Zugaj Wioletta Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 81-445-60-92
prof. dr hab. Sawicki Bogusław Katedra Turystyki i Rekreacji 81-445-60-41
dr inż. Segit Zbigniew Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 81-445-68-52
mgr inż. Sekuła Wojciech Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 81-445-66-56 Brak e-maila
dr Sembratowicz Iwona Pracownia Biochemii Analitycznej 81-445-68-39
mgr Senczyna Bogusław Katedra Chemii 81-445-65-26
dr Sender Joanna Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody 81-461-00-61 w. 323
dr hab. inż. Serafin Artur Zakład Inżynierii Ekologicznej 81-524-81-39
mgr inż. Serewa Katarzyna Zakład Inżynierii i Technologii Zbóż +48-81-462-33-12
- Serwin Jerzy Biuro Domów Studenckich - Brak e-maila
dr inż. Sęczyk Łukasz Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich 81-445-68-25
mgr inż. Sieczkarek Katarzyna Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 81-710-24-50
mgr Siek Monika Zakład Doskonalenia Zwierząt i Drobiarstwa 81-445-67-77
mgr inż. Siemiński Grzegorz Gospodarstwo Doświadczalne w Czesławicach 572330873
mgr inż. Sienkiewicz Edyta Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych 81-531-97-76
dr Sienkiewicz Piotr Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-461-00-61, w.141 Brak e-maila
mgr inż. Sikora Małgorzata Katedra Biochemii i Chemii Żywności 81-462-33-28
« 1...4344454647[ 48 ]4950515253 z 64 »