[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1592 rekordów
« 1...3536373839[ 40 ]4142434445 z 64 »
tytul nazwisko imie Jednostka telefon mail ↑
dr inż Kiełtyka - Dadasiewicz Anna Zakład Agrometeorologii 81-445-66-29
dr hab. Kasprzyk Anna Zakład Hodowli i Biotechnologii Świń 81-445-68-03
prof. dr hab. Wójcikowska-Kapusta Anna Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-20
dr inż. Kaczorowska Anna Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 319
dr inż. Jeżak-Zgórka Anna Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia 81-445-66-91
inż. Janisz Anna Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii 81-531-96-84
dr hab. inż. Jakubczyk Anna Katedra Biochemii i Chemii Żywności 81-462-33-96
mgr inż. Gryta Anna Dziekanat Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 81-445-65-05
mgr Gruszecka Anna Zespół Języka Niemieckiego, Francuskiego i Rosyjskiego 81-531-96-14
dr Grochoła Anna Zakład Chorób Ryb i Biologii 81-445-69-86
dr Goliszek Anna Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych 81-461-00-61 w. 177
mgr inż. Gawryluk Anna Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej 81-445-62-27
mgr Eustachiewicz-Szulc Anna Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-15
mgr Drozd-Małaj Anna Biblioteka Gł. - Oddział Gromadzenia, Opracowywania i Automatyzacji 81-445-62-24
mgr inż. Dębska Anna Biuro Wymiany Akademickiej 81-445-65-80
prof. dr hab. Czech Anna Katedra Biochemii i Toksykologii 81-445-67-46
dr Ciołek Anna Pracownia Fitochemii 81-445-65-86
mgr Cięszczyk Anna Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
mgr Buchlińska-Brzozowska Anna Inspektor Ochrony Danych 81-445-60-12
mgr Tkaczyk Angelika Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej -
dr inż. Pytka-Woszczyło Aneta Laboratorium Analityki Wód i Ścieków 81-524-81-23
mgr inż. Zakrzewska Aneta Katedra Ekonomii i Agrobiznesu 81-461-00-61 w. 281
dr Sulborska Aneta Zakład Aerobiologii 81-445-65-79
dr hab. Strachecka Aneta Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt -
dr Sławińska Aneta Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów 81-462-33-07
« 1...3536373839[ 40 ]4142434445 z 64 »