[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1614 rekordów
« 123[ 4 ]56789 z 65 »
tytul nazwisko ↓ imie Jednostka telefon mail
mgr Blaim Kazimiera Dziekanat Wydziału Biologii Środowiskowej 81-445-66-85
mgr inż. Blaim Ludwika Zakład Etologii Zwierząt 81-445-67-35 Brak e-maila
dr inż. Blicharz-Kania Agata Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81-531-96-46
dr Błaszczak Agnieszka Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 81-445-68-55
- Błaszczak Krzysztof Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr inż.arch.kraj. Błaziak Magdalena Katedra Architektury Krajobrazu 81-531-96-72
prof. dr hab. Błażewicz-Woźniak Marzena Zakład Żywienia Roślin 81-531-96-75
prof. dr hab. Bobowiec Ryszard Zakład Patofizjologii 81-445-66-65
mgr Bochenek Monika Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-74
dr hab. Bochniak Andrzej Zakład Informatyki 81-532-96-23
dr hab. Bochniarz Mariola Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt 81-445-61-97
- Boczkal Tadeusz Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera - Brak e-maila
mgr Boćkowska Maria Biblioteka Gł. - Oddział Informacji Naukowej 81-445-62-27
mgr Boćkowski Bartłomiej Biblioteka Gł. - Zastępca dyrektora 81-445-62-28
- Bogusław Krzysztof Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
- Bogusz Anna Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
- Bogusz Bożena Zakład Statystyki Matematycznej 81-531-96-21, 81-531-96-25
mgr Boguszewski Dariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 81-445-68-55, 81-445-62-09
dr hab. Bohacz Justyna Pracownia Mikologiczna 81-524-81-04
mgr Bohuniuk Magdalena Biuro Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami 81-445-66-05
dr Bojanowska Monika Katedra Chemii 81-445-65-50
dr Bojar Wiktor Pracownia Doradztwa Rolniczego 81-445-60-07
- Bojarska Bożena Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
- Bojarska Beata Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr inż. Bojarska-Wójciszko Urszula Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych 81-445-61-35
« 123[ 4 ]56789 z 65 »