[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1590 rekordów
« 12[ 3 ]45678 z 64 »
tytul nazwisko ↑ imie Jednostka telefon mail
- Wyrzykowska Krystyna Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr inż. Wyrykowski Grzegorz Laboratorium Analityki Wód i Ścieków 81-532-06-44
mgr inż. Wyrostek Jakub Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 81-462-33-29
mgr Wypychowska Anna Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 81-445-67-11
dr hab. Wyłupek Teresa Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej 81-445-68-94
lek. wet. Wrześniewska Karolina Zakład Chorób Wewnętrznych Zwierząt Towarzyszących 81-528-46-05
dr inż. Wróblewska Wioletta Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa 81-461-00-61 w.158
dr hab. Wróblewska Anna Zakład Biologii Roślin 81-445-69-41
prof. dr hab. Wrona Zygmunt Zakład Andrologii i Biotechnologii Rozrodu - Brak e-maila
prof.dr hab. Wójtowicz Agnieszka Zakład Inżynierii Procesowej 81-445-61-27, p.14
prof. dr hab. Wójcikowska-Kapusta Anna Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami 81-524-81-20
mgr Wójcik Tomasz Dział Technologii Multimedialnych 81-445-65-93, kom. sł. 797-831-522
- Wójcik Mariola Dziekanat Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 81 528 47 22, pok 314
mgr Wójcik Joanna Dział Finansowo-Księgowy 81-445-68-81
prof. dr hab. Wójcik Stanisława Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa 81-445-67-43 Brak e-maila
mgr Wójcik Urszula Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt 81-445-66-56
dr Wójcik Mariusz Zakład Etologii Zwierząt 81-445-69-22
dr Wójcik Ewa Katedra Ekonomii i Agrobiznesu 81-461-00-61 w. 127
dr hab. Wójcik Marta Zakład Patofizjologii 81-445-67-83
- Wójcik Krzysztof Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
mgr inż. Wójcik Łukasz Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji 81-445-68-93
dr Wójcik Łukasz Zakład Pszczelnictwa 81-445-60-70
dr inż. Wójcik Monika Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-75
dr. hab. inż. Wójciak Karolina Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością 81-462-33-40
- Woźniak Arkadiusz Biuro Eksploatacji 81-445-61-37 Brak e-maila
« 12[ 3 ]45678 z 64 »