[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1595 rekordów
« 1[ 2 ]34567 z 64 »
tytul nazwisko imie Jednostka telefon mail ↑
dr Wańkowicz Wiesław Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej 81-445-69-82
dr inż. Wójcik Monika Zakład Inżynierii Eksploatacji Maszyn 81-531-97-75
dr inż. Żak Wojciech Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-97-39
prof. dr hab. Tanaś Wojciech Zakład Maszynoznawstwa Rolniczego 81-531-97-40
mgr inż. Skiba Wojciech stanowisko ds.aparatury 81-445-66-84
dr Radzki Wojciech Zakład Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów 81-462-33-07
dr hab. Przystupa Wojciech Zakład Informatyki 81-531-96-22
dr Płaska Wojciech Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów 81-461-00-61 w. 309
dr hab. Pęczuła Wojciech Zakład Hydrobotaniki 81-461-00-61 w. 311
mgr Olecki Wojciech Dział Technologii Multimedialnych 81-531-96-35, kom. sł. 572-330-949
mgr inż. Mitura Wojciech Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-55
dr inż. Misztal Wojciech Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych 81-531-96-08
dr Marecki Wojciech Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych 81-445-67-76
dr hab. Łopuszyński Wojciech Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej 81-445-61-62
mgr inż. Koryciński Wojciech Zakład Gospodarki Leśnej -
mgr inż. Kamiński Wojciech Biuro Zaopatrzenia 81-445-66-04
dr Gołębiowski Wojciech Katedra Energetyki i Środków Transportu 81-531-97-20
dr inż. Cymerman Wojciech Zakład Geodezji i Informacji Przestrzennej 81-532-06-44
dr hab. Michałek Władysław Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin 81-445-66-83
mgr Kowalik Witomiła Biuro Komunikacji 81-445-65-47
mgr Piech Witold Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-18
dr inż. Kowalik Witold Zakład Zarządzania Jakością w Inżynierii Rolniczej 81-531-97-29
dr hab. Kędzierski Witold Katedra Biochemii 81-445-67-86
dr hab. Chabuz Witold Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła 81-445-68-24
dr inż. Wróblewska Wioletta Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa 81-461-00-61 w.158
« 1[ 2 ]34567 z 64 »