[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1592 rekordów
« 1[ 2 ]34567 z 64 »
tytul nazwisko imie ↓ Jednostka telefon mail
mgr inż. Nowaczyk Agata Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością 81-462-33-44
dr inż. Dziwulska-Hunek Agata Zakład Biofizyki Molekularnej 81-445-65-64
dr hab. Święciło Agata Katedra Mikrobiologii Środowiskowej 81-524-81-04
mgr Narolska Agata Dział Budżetowania i Analiz Ekonomicznych 81-445-65-07
mgr inż. Rutkowska Agata Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych 81-445-62-35
dr inż. Blicharz-Kania Agata Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz 81-531-96-46
- Ostrowska Agata Dział Administracyjno-Gospodarczy - Brak e-maila
dr inż. Surmacz-Magdziak Agnieszka Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin 81-445-68-84
dr Szczurowska Agnieszka Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin 81-445-60-09
mgr Mysza Agnieszka - 444-63-13
- Wiśniewska Agnieszka Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - Brak e-maila
dr Błaszczak Agnieszka Centrum Kultury Fizycznej i Sportu 81-445-62-09
dr Berecka Agnieszka - 4623-356 Brak e-maila
mgr inż. Glibowska Agnieszka Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka 81-462-33-63
dr inż. Listosz Agnieszka Laboratorium Analityki Wód i Ścieków 81-524-81-23
dr hab. Jamiołkowska Agnieszka Zakład Metod Ochrony Roślin 81-524-81-32
mgr Litwińczuk Agnieszka Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 81-445-67-61
mgr Kornarzyńska-Gregorowicz Agnieszka Katedra Biofizyki 81-445-65-85
mgr inż. Kowalik Agnieszka Dziekanat Wydziału Agrobioinżynierii 81-445-69-46
mgr Czarnecka Agnieszka Zespół Języka Angielskiego i Łaciny 81-531-96-15
dr inż. Dudziak Agnieszka Zakład Logistyki i Zarządzania Przedsiębiorstwem 81-531-97-25
mgr Pałka Agnieszka Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego 81-462-33-63
dr inż. Latoch Agnieszka Zakład Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością 81-462-33-42
mgr Penar Agnieszka Biblioteka Gł. - Oddział Gromadzenia, Opracowywania i Automatyzacji 81-455-62-26
mgr Wasilak Agnieszka Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia 81-445-65-39
« 1[ 2 ]34567 z 64 »