[ MENU DODATKOWE ]


Wyszukiwanie
Nazwisko  Imię  Jednostka 
Numer telefonu 
Znaleziono 1592 rekordów
« 1...1415161718[ 19 ]2021222324 z 64 »
tytul ↓ nazwisko imie Jednostka telefon mail
mgr inż. Kozak Kazimierz Centrum Kultury i Folkloru Wsi 81-441-14-92 Brak e-maila
mgr inż. Budoran Mirosław Zakład Technologii Mleka i Hydrokoloidów 81-462-33-44 Brak e-maila
mgr inż. Frydrych Mirosław Zakład Hodowli Małych Przeżuwaczy i Stacja Badawcza im.prof.T.Efnera 669-216-429
mgr inż. Sieczkarek Katarzyna Katedra Hodowli i Użytkowania Koni 81-710-24-50
mgr inż. Olszak Krzysztof Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu 81-445-69-82
mgr inż. Wawrzkiewicz Witold Pracownia Bioindykacji Środowiska 81-445-68-64 Brak e-maila
mgr inż. Chojecki Adam Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich 81-461-00-61 w.243 Brak e-maila
mgr inż. Machnacz-Rolla Anna Zakład Socjologii Wsi 81-445-65-91
mgr inż. Polak Urszula Biuro Ewaluacji Nauki i Stopni Naukowych 81-445-65-97
mgr inż. Woch Weronika Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin 81-445-68-01
mgr inż. Krusińska Beata Zakład Ekologii Rolniczej 81-445-66-69
mgr inż. Banasiewicz Ireneusz Katedra Fizjologii Zwierząt 81-445-69-73
mgr inż. Zawiślak-Pranagal Małgorzata Zakład Nauk o Środowisku Glebowym 81-524-81-52 Brak e-maila
mgr inż. Kieliszek Elżbieta Zakład Nauk o Środowisku Glebowym 81-524-81-53
mgr inż. Kitta Waldemar Laboratorium Analityki Wód i Ścieków 81-532-06-44 Brak e-maila
mgr inż. Kloc Elżbieta Zakład Techniki Cieplnej 445-61-24, p. 129
mgr inż. Mazurek Tomasz Zakład Techniki Cieplnej 445-61-24, p. 129
mgr inż. Mitura Wojciech Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki 81-531-97-55
mgr inż. Drozd Cezary Biuro Eksploatacji 81-531-96-05
mgr inż. Lalak Roman Zakład Anatomii Zwierząt 81-445-67-14
mgr inż. Rumniak Andrzej Zakład Patofizjologii 81-445-60-24
mgr inż. Szymczak Agnieszka Biblioteka Gł. - Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów 81-445-62-46 ,81-445-62-45
mgr inż. Lisiak Barbara Pracownia Radiologii i Ultrasonografii 81-445-67-72, 81-445-61-46
mgr inż. Beeger Magdalena Dziekanat Wydziału Inżynierii Produkcji 81-531-96-65
mgr inż. Chabuz Teresa Dział Finansowo-Księgowy 81-445-65-10
« 1...1415161718[ 19 ]2021222324 z 64 »