Kierownik studiów: dr arch. Renata Jóźwik

Cele kształcenia:

  • zapoznanie słuchaczy z metodami i sposobami kształtowania terenów zieleni w środowisku miejskim;
  • przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i wymagań w zakresie projektowania przestrzeni publicznych, przestrzeni terenów zieleni, ogrodów, parków w procesie rewitalizacji;
  • przygotowanie do samodzielnego zarządzania procesem projektowym, kierowania zespołem projektowym, koordynacji projektów rewitalizacyjnych;
  • przygotowanie słuchaczy do przeprowadzania rozmowy z społecznością mieszkańców miasta oraz z urzędnikami prowadzącymi proces rewitalizacji;
  • przygotowanie teoretyczne słuchaczy z zakresu kształtowania architektury form ogrodowych w różnych kontekstach i środowiskach – zabytkowych, miejskich itp.
  • wykształcenie świadomości znaczenia i potrzeby poprawy środowiska zamieszkania.

Możliwości zatrudnienia: pracownie projektowe Architektury krajobrazu, architektoniczne – projektujące przestrzenie publiczne, urzędy zajmujące się kształtowaniem krajobrazu oraz rewitalizacją, czy problematyką środowiskową, ochroną przyrody.