Kierownik studiów podyplomowych: dr Edyta Kowalczuk-Vasiliev

Studia dwusemestralne.  Absolwent będzie przygotowany do pracy w zakresie żywienia zarówno zwierząt zdrowych jak i we współpracy z lekarzem weterynarii zwierząt chorych, a więc dedykowany jest osobom odpowiedzialnym za hodowlę zwierząt, zootechnikom, behawiorystom, doradcom żywieniowym, opiekunom zwierząt np. w ogrodach zoologicznych, jak również osobom związanym z rynkiem paszowym lub planujących podjęcie pracy w przemyśle paszowym, chcących poszerzyć kompetencje w zakresie projektowania karm i specjalistycznego żywienia zwierząt oraz lekarzom weterynarii.

Studia dedykowane są także dla świadomych właścicieli zwierząt, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. Program zajęć obejmuje wiadomości z zakresu fizjologicznych uwarunkowań żywienia specyficznych gatunkowo, oceny jakości i wartości pokarmowej komponentów dawek pokarmowych surowych i metod ich przetwarzania, poprzez metody oceny stanu zdrowia zwierząt niezbędne do oceny stanu odżywienia organizmu i stanu zdrowia zwierząt, po bilansowanie dawek pokarmowych dla zwierząt zdrowych ukierunkowane na poprawę zdrowia i wzrost produkcyjności (w przypadku zwierząt gospodarskich) jak i diety lecznicze dla zwierząt wymagających żywieniowego wsparcia w zależności od ich stanu fizjologicznego czy zdrowotnego (np. z zaburzeniami metabolicznymi, podczas rekonwalescencji). Realizowane treści będą więc dotyczyły praktycznego bilansowania żywienia zwierząt i jego optymalizacji, oceny stopnia pokrycia ich zapotrzebowania na energię i składniki pokarmowe, interwencji żywieniowych w przypadku zaburzeń zdrowia.

Koszt studiów wynosi 2 700 zł/semestr.