[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

19.10.2017pracownicy

 

Konferencja Naukowa "BADANIA MŁODYCH NAUKOWCÓW - część II" stwarza warunki do wymiany myśli i poglądów młodym adeptom nauki, a także umożliwia opublikowanie swych artykułów w recenzowanym czasopiśmie naukowym.


Podczas konferencji będą prezentowane wyniki prac badawczych lub przeglądowych w formie referatów lub posterów.

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w tym wydarzeniu.

 

Materiały do pobrania:

Zaproszenie

Karta zgłoszeniowa

Wymogi edytorskie


« wstecz