[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

09.07.2013

1 października 2013 odbędzie się elekcja polskiej Królowej Mleka, odpowiednika instytucji, która jest szeroko znana w Niemczech, Austrii, Hiszpanii i USA. Królowe Mleka są tam ustanawiane zarówno przez władze landów i regionów, jak i organizacje branżowe. Królowa Mleka jest z założenia symbolem, który uosabia zdrowie, a w efekcie urodę i intelekt dzięki właściwemu odżywianiu się. 

 

www.krolowamleka.pl

 

Celem Królowej Mleka jest popularyzacja wiedzy o właściwym odżywianiu się i stylu życia poprzez udział w pogadankach szkolnych, piknikach, festynach (m.in.: regionalnych i centralnych dniach mleka) oraz wystawach, targach poświęconych rolnictwu i żywności.

 

 

[  ZGŁOSZENIA  ] 

 
Królowa Mleka wywodzi się z rodziny hodowców bydła mlecznego lub uczy się/studiuje na kierunku związanym z produkcją i przetwórstwem mleka. Wywodzi się z przedziału wiekowego 18-30 lat i posiada wiedzę na temat właściwego odżywiania się i związku produktów mleczarskich ze zdrowiem.

Królowa Mleka na gruncie polskim wspierana jest przez organizacje branżowe: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. oraz Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych. Patronami Medialnymi są: telewizja TVR, magazyn Farmer (wraz z serwisami internetowymi: farmer.pl, gieldarolna.pl), magazyn Przegląd Mleczarski, Forum Mleczarskie (magazyny Forum Mleczarskie Handel, Forum Mleczarskie Biznes) wraz z serwisem forummleczarskie.pl. W dystrybucji informacji dla kandydatek pomagają pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Wydział Nauk o Żywności), Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii) oraz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (Wydział Przyrodniczy UP-H).

Organizatorem konkursu i aktywności realizowanych przez Królową Mleka jest firma Nathusius Investments, właściciel marki Forum Mleczarskie, Media Branży Nabiałowej, wydawca dziesięciu publikacji drukowanych i on-line poświęconych mleczarstwu, inicjator aplikacji ma urządzenia mobilne poświęconych nabiałowi i organizator trzech konkursów.


« wstecz