[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

29.05.2013

Zapraszamy na wystawę semestralnych prac studentów II roku kierunku architektura krajobrazu, studiów stacjonarnych II stopnia, które wykonali jako projekty zespołowe w ramach przedmiotu Projektowanie dyplomowe, w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013.

 Tematem zadania było: Zagospodarowanie terenu stanowiska na Wystawę Światową Expo 2015 reprezentującego Polskę w Mediolanie. Prace miały zaprezentować bogactwo przyrodnicze i kulturowe oraz dorobek naukowy i techniczny Polski.

Studenci w ramach zadania projektowego opracowali koncepcje zagospodarowania terenu wystawienniczego „Polska Expo”, formę pawilonu i jego wnętrz wraz z całym otoczeniem. Projekty zostały opracowane dla powierzchni 1 ha i przedstawione na barwnych planszach.

W sytuacji, kiedy media donoszą o wycofaniu się naszego kraju z uczestnictwa w Expo 2015, dzięki wizjom projektowym studentów kierunku Architektura Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie istnieje szansa poznania, jak mogłaby wyglądać ekspozycja reprezentująca Polskę.
 


« wstecz