[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

28.11.2012kandydaci

 

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwałę o utworzeniu nowego kierunku dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zoopsychologia. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, weterynaryjnych, psychologów, treserów zwierząt i in. a także osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu zoopsychologii.

 

Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę z zakresu psychologii ogólnej, zoopsychologii, anatomii, fizjologii zwierząt, będzie miał pogłębioną wiedzę z zakresu udziału zwierząt w terapii zaburzeń u ludzi np. dogoterapii, hipoterapii. Ponadto absolwent będzie miał wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego dla prawidłowego funkcjonowania zwierząt, zachowaniu się zwierząt w środowisku naturalnym i izolacji, będzie wykazywał znajomość chorób zwierząt, specyfiki zachowania się zwierząt w zależności od gatunku.

 

Absolwent pozna akty prawne dotyczących ochrony zwierząt w Polsce i na świecie oraz udział zwierząt w służbie społecznej. Absolwenci będą przygotowani do pracy w lecznicach dla zwierząt, ogrodach zoologicznych, schroniskach dla zwierząt, hospicjach, zwierzyńcach, ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych, policji, ratownictwie i in.

 

Szczegółowe informacje dostępne w Centrum Kształcenia Ustawicznego UP: www.cku.up.lublin.pl

 

-------------------------------------------

Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ul. Głęboka 31, pok. 126 , 20-950 Lublin
tel. 081 445 66 30
e-mail: cku@up.lublin.pl
Godziny pracy: poniedziałek-piątek  7.00-15.00

 


« wstecz