[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów


 

Absolwent studiów podyplomowych: Integrowana Produkcja Roślin będzie: miał świadomość roli integrowanej produkcji w zapewnieniu wysokiej jakości żywności i ochronie środowiska, posiadał wiedzę z zakresu metod ochrony roślin przyjaznych dla środowiska (bezpiecznych dla środowiska), potrafił opracować projekt technologii uprawy metodą integrowaną oraz wykonać go w praktyce, potrafił rozpoznać agrofagi i wskazać najlepszą metodę ograniczenia ich populacji w uprawach prowadzonych metodą integrowaną, ze względu na jakość żywności i bezpieczeństwo środowiska, miał wiedzę na temat podstaw prawnych i ekonomicznych prowadzenia gospodarstwa w aspekcie produkcji integrowanej, potrafił zdefiniować potrzeby nawozowe roślin oraz zaproponować racjonalne nawożenie w uprawach integrowanych. Ponadto będzie  przygotowany do prowadzenia szkoleń z zakresu integrowanej produkcji roślinnej dla producentów, przygotowany do wykonywania zadań związanych z nadzorowaniem i kontrolą w obszarze integrowanej produkcji roślinnej. 

Absolwenci znajdą zatrudnienie w gospodarstwach prowadzących produkcję metodami integrowanymi, w firmach zajmujących się szkoleniem z zakresu integrowanej produkcji roślin i metod ochrony. Znajdą zatrudnienie w jednostkach prowadzących kontrolę i wspierających integrowaną produkcję roślin. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydzialu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Kierownikiem studiów podyplomowych jest Pan dr hab. Robert Gruszecki. Studia trwają 2 semestry. Koszt jednego semestru wynosi 1350 zł.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.cku.up.lublin.pl
 
 

 


« wstecz