[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

19.01.2015

Owady łac. Insecta, są najliczniejszą gromadą w królestwie zwierząt. Aktualnie naukowcom udało się opisać tylko około 1 mln gatunków owadów. Nie wiadomo jednak ile jeszcze tych organizmów pozostało nieodkrytych.

 

 

Dzięki ogromnej różnorodności morfologicznej gromada ta nie przestaje nas zadziwiać. Począwszy od rozmiaru, który waha się od niespełna milimetra (np. Megaphragma mymaripenne – błonkówka), aż do kilkudziesięciu centymetrów (rozpiętość skrzydeł ćmy – pawicy atlas, pochodzącej z Azji, może dochodzić nawet to 30 cm). Bardzo interesujące są także barwy, które mogą przybierać owady – od szarawo-zielonych do wielobarwnych i bardzo jaskrawych okazów.

 

W Polsce do najliczniej reprezentowanych rzędów owadów należą chrząszcze (Coleoptera), motyle (Lepidoptera), błonkówki (Hymenoptera) i muchówki (Diptera), Mają one olbrzymie znaczenie w przyrodzie są wśród nich zarówno owady pożyteczne jaki i szkodniki roślin.

 

Celem konkursu „Owad w obiektywie” jest ukazanie rozmaitości gatunków owadów występujących w naszym otoczeniu,  pokazanie piękna i różnorodnego wyglądu tych szeroko rozpowszechnionych organizmów, jak również zachęcenie do bardziej wnikliwej obserwacji tego „co w trawie piszczy”, a niejednokrotnie nie jest zauważane i doceniane przez szarego przechodnia.

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Studenckie Koło Ochrony Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego, który skierowany jest do studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Konkurs trwa od 20.01.2015 do 28.02.2015. Na konkurs należy nadsyłać prace obrazujące owady w każdym stadium rozwoju oraz różnych miejscach ich bytowania. Nadesłane prace (z informacjami o autorach) wzbogacą galerię zdjęć na stronie internetowej SKOR. Autorzy nagrodzonych zdjęć otrzymają dyplomy uczestnictwa, a głównym wyróżnieniem będzie prezentacja 13 zdjęć wybranych przez jury na wernisażu pt. „Kształty Natury”, który organizuje Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu wraz ze Studenckim Kołem Ochrony Roślin. Wernisaż odbędzie się 16 marca 2015 roku w holu Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Akademickiej 15. Kolejnym wyróżnieniem będzie umieszczenie najlepszych 13 zdjęć w kalendarzu ściennym na 2016 rok. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu , a jego zdjęcie trafi na okładkę kalendarza.

Szczegółowe zasady konkursu można znaleźć w regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU „OWAD W OBIEKTYWIE ”:

 

1.      Zgłoszenia zdjęć na konkurs oraz formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres       e-mail: skor.up@wp.pl

2.      W konkursie mogą brać udział studenci oraz pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, którzy zgłaszają wyłącznie przez siebie wykonane fotografie.

3.      Uczestnicy biorący udział w konkursie zrzekają się praw autorskich.

4.      Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

·        zdjęcia, spełniające wymagania konkursu (patrz inne punkty regulaminu)

·        wypełniony formularz zgłoszenia, zawierający imię, nazwisko i dane kontaktowe autora zdjęć (numer telefonu oraz e-mail)

5.      Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs muszą odpowiadać tematyce konkursu: „Owad w obiektywie''. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęć które nie odpowiadają wyżej wymienionej tematyce .

6.      Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.

7.      Zdjęcia powinny być w formacie jpg oraz w rozmiarze przynajmniej 3000x2000 pikseli (czyli w formacie 3:2), a za dopuszczalną cyfrową obróbkę zdjęć uznaje się wyłącznie modyfikacje dotyczące całego kadru, takie jak korekta barwy (balansu bieli), jasności, kontrastu, nasycenia kolorów i ostrości, a także usunięcia cyfrowego „szumu”. Zabronione jest zatem usuwanie i dodawanie jakichkolwiek elementów zmieniających treść zdjęcia, jednak dopuszczamy usuwanie ze zdjęcia rys i plam powstałych w wyniku uszkodzenia lub zabrudzenia materiału fotograficznego (filmu lub matrycy).

8.      Termin nadsyłania prac- od 20.01.2015 roku do 28.II.2015 roku.

9.      Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 marca 2015 roku, w którym pięcioosobowe jury wybierze 13 najlepszych fotografii.

10. Lista  wyróżnionych autorów zostanie podana na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w postaci wykazu nadesłanych zdjęć, a także na oficjalnym funpage SKOR na facebooku. Osoby wyróżnione zostaną również poinformowane o decyzji drogą e-mailową.

11. 13 najlepszych zdjęć zostanie zaprezentowanych na wernisażu pt. „Kształty natury”, organizowanym przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz Studenckie Koło Ochrony Roślin, w holu Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15, w dniu 16 marca 2015 roku. Zdjęcia te także zostaną zamieszczone w kalendarzu ściennym Studenckiego Koła Ochrony Roślin na 2016 rok .

12. Zdjęcia na wystawie opatrzone zostaną imieniem i nazwiskiem autora oraz w miarę możliwości krótkim opisem charakteryzującym przedstawiony gatunek.

13. W trakcie wystawy Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu wybierze najlepsze zdjęcie, które trafi na okładkę ww. kalendarza.

14. Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Imię ……………………………………………………………………………………………

 

Nazwisko……………………………………………………………………………………….

 

Wydział……………………………………………………………………………………………

 

Adres e-mail.……………………………………………………………………………………

 

Telefon……………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 


« wstecz