[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

14.01.2015pracownicy

Dział Nauki informuje:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło IV edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna, promotora lub promotora pomocniczego badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania, tak aby dać im możliwość skrócenia ścieżki kariery naukowej. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów, określonych w projekcie badawczym. W programie mogą uczestniczyć również polscy studenci/absolwenci, którzy odbyli studia I stopnia w jednostkach zagranicznych.


Wniosek do MNiSW w formie elektronicznej i papierowej należy złożyć do dnia 16 lutego 2015 r. W Dziale Nauki (ul. Akademicka 13, III p., 473) Wniosek w wersji roboczej należy skonsultować najpóźniej do dnia 9 lutego 2015 r.


O przyznanie środków finansowych w ramach programu może ubiegać się jednostka naukowa, posiadająca kategorię naukową A+, A lub B, w której wybitnie uzdolniony student lub absolwent w ramach programu „Diamentowy Grant” będzie realizować badania naukowe określone we wniosku o finansowanie w ramach programu „Diamentowy Grant” i - w przypadku studentów - będzie kontynuować naukę, zwane dalej „Wnioskodawcami”.


W ramach programu wsparciem mogą być objęci:
1) studenci studiów jednolitych magisterskich, którzy ukończyli trzeci rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę, a w przypadku studiów jednolitych trwających 6 lat – studenci, którzy ukończyli czwarty rok studiów w roku ogłoszenia konkursu i kontynuują naukę.
2) absolwenci studiów pierwszego stopnia (licencjackich), którzy otrzymali tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny w roku ogłoszenia konkursu,
3) studenci studiów inżynierskich lub równorzędnych, kończących studia  w semestrze zimowym roku 2014/2015.


Adresaci konkursu, muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1)  nie posiadają tytułu zawodowego magistra lub jego odpowiednika,
2) posiadają udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2.
3) prowadzą zaawansowane badania naukowe i posiadają osiągnięcia naukowe, lub w przypadku kierunków studiów artystycznych posiadają osiągnięcia artystyczne.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW
 

 

 


« wstecz