[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

25.03.2015

 

 

Celem kursu  jest zapoznanie uczestników i nabycie przez nich umiejętności związanych z sędziowaniem sportowych rajdów konnych. Zajęcia teoretyczne mają na celu zapoznanie uczestników z przepisami i regulaminem dyscypliny natomiast zajęcia praktyczne polegające na nauce obliczania prędkości, norm czasu, wypełnianiu kart weterynaryjnych oraz wyników końcowych. Uczestnicy kursu nabędą umiejętności przeprowadzenia oceny i zasady klasyfikacji koni wytypowanych do konkursu Best Condition. Zdobędą ogólną wiedzę na temat wysiłku koni poddawanych obciążeniom wytrzymałościowym. Poznają znaczenia szczegółowej kontroli weterynaryjnej w kontekście dobrostanu koni. Efekty kształcenia pomogą kursantom w zrozumieniu odpowiedzialnej roli sędziego jaką pełni podczas rozgrywania zawodów. Absolwent zdobędzie kwalifikacje do pełnienia funkcji sędziego III klasy (najniższej) i może być powołany do komisji sędziowskiej na zawodach.


Możliwości zatrudnienia:  kluby jeździeckie i członkostwo w komisji sędziowskiej jako sędzia lub steward podczas rozgrywania zawodów.


Kurs trwa 12 godzin (6 godzin zajęć teoretycznych i 6 godzin zajęć praktycznych), cena kursu 53 zł. Warunkiem przyjęcia na kurs jest złożenie do dnia 20 kwietnia 2015 r. kompletu dokumentów w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Szczegółowe informacje: www.cku.up.lublin.pl.


« wstecz