[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

27.05.2014

STUDENCI ZGŁĘBIAJĄ TAJNIKI FINANSOWANIA PROJEKTÓW

Studenci II roku drugiego stopnia specjalności odnawialne źródła energii (OZE), poszukując realnych źródeł finansowania projektów, w ramach zajęć terenowych, odwiedzili Lokalną Grupę Działania (LGD) Ziemia Zamojska. Kierownik Biura, pani Dominika Witkowska, podkreślając że już od trzech lat spotyka się ze studentami WNR, przedstawiła zasady funkcjonowania LGD oraz efekty realizowanych działań. Wskazała możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych w ramach osi LEADER, w tym na inwestycje ekologiczne. Jednocześnie podkreśliła, że w kolejnej perspektywie finansowej (lata 2014-2020) sposób rozdysponowania środków z Programu PROW będzie się znacznie różnił od aktualnie realizowanego. Podczas dyskusji podkreślano pozytywny wpływ LEADER-a na rozwój obszarów wiejskich.

Barbara Gradziuk


 STUDENCI ZGŁĘBIAJĄ TAJNIKI FINANSOWANIA PROJEKTÓW W PRAKTYCEStudenci II roku drugiego stopnia specjalności odnawialne źródła energii (OZE), poszukując realnych źródeł finansowania projektów związanych z inwestycjami w OZE, w środę 21 maja, odwiedzili Lokalną Grupę Działania (LGD) Ziemia Zamojska. Pani prezes, podkreślając że już od trzech lat spotyka się ze studentami WNR, przedstawiła zasady funkcjonowania LGD oraz efekty realizowanych projektów. Wskazała możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych w ramach osi LEADER, w tym na inwestycje ekologiczne. Jednocześnie podkreśliła, że w kolejnym okresie finansowym wania (lata ) sposób rozdysponowania środków z Programu PROW będzie się znacząco różnił od aktualnie realizowanego. Podczas dyskusji podkreślono pozytywny wpływ LEADER-a na rozwój obszarów wiejskich.

 


W dniu 14 maja studenci III roku specjalności agrobiznes i doradztwo rolnicze oraz II roku drugiego stopnia specjalności odnawialne źródła energii, w ramach zajęć terenowych, gościli w Zamojskim Ratuszu. W Sali Consulatus ze studentami spotkał się Zastępca Prezydenta Miasta, pan Tomasz Kossowski. Głównym celem spotkania było zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych, w pozyskiwaniu których

 

 

Miasto Zamość ma bogate doświadczenia. Pan Prezydent przedstawił efekty dotychczasowych realizacji oraz plany na najbliższe lata. Zwrócił uwagę na bariery, jakie mogą pojawić się w trakcie przygotowywania i realizacji projektów infrastrukturalnych. Podzielił się również własnymi doświadczeniami związanymi z rozwojem zawodowym. Zachęcał do pogłębiania wiedzy, aktywności, korzystania z możliwości wyjazdów w ramach programów wymiany międzynarodowej. Odpowiedział też na pytania studentów. Dyskutowano o wizji Zamościa, możliwościach rozwoju gospodarczego regionu oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Piotr Gradziuk


« wstecz