[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

23.04.2014

Trwa rekrutacja do IV edycji Akademii Menedżera Zrównoważonego Rozwoju.

 

Czym jest Akademia Menedżera?

 

Akademia Menedżera Zrównoważonego Rozwoju to pięć dni intensywnego treningu menedżerskiego, warsztatów szkoleniowych i spotkań organizowanych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Głównym celem Akademii jest zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i ekonomicznego studentów w Polsce oraz wyszkolenie przyszłych menedżerów, którzy poprzez swoją przyszłą pracę zawodową będą wcielać w życie ideę zrównoważonego rozwoju.

 

Czwarta edycja Akademii odbędzie się w drugiej połowie lipca 2014 r. i weźmie w niej udział 24 uczestników, którzy pozytywnie przeszli dwa etapy rekrutacji. Zajęcia w ramach Akademii będą odbywać się w Warszawie i okolicach. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie, zakwaterowanie, materiały szkoleniowe i ubezpieczenie. Uczestnicy będą musieli jedynie na własny koszt dotrzeć do miejsca zakwaterowania pierwszego dnia.

 

Szczegółowy program Akademii zostanie przekazany zakwalifikowanym uczestnikom po zakończonym procesie rekrutacyjnym.

 

Rekrutacja

 

W tym roku proces rekrutacyjny będzie przebiegał dwuetapowo. W I etapie zostaną  zweryfikowane zgłoszenia pod kątem spełniania kryteriów zawartych w Regulaminie. Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Następnie 50 wybranych uczestników, których zgłoszenia otrzymają najwyższe oceny, zostanie zaproszonych do II etapu. W tym etapie uczestnicy zostaną poproszeni o przygotowanie pracy w formie rozprawki.

 

Co zyskają uczestnicy?

Korzyści dla uczestników Akademii:

 

• poznają założenia przygotowania i realizacji dobrego projektu w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz możliwości dofinansowania;
• rozwiną kompetencje menedżerskie w ramach treningu interpersonalnego;
• poznają idee sieci Natura 2000 i walory przyrodnicze wybranego obszaru Natura 2000;
• poznają przykłady (dobre praktyki) urzeczywistniające idee zrównoważonego rozwoju – w biznesie, w inwestycjach infrastrukturalnych;
• poznają perspektywę przedstawicieli różnych sektorów – administracji, nauki, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych;
• przygotowują założenia projektu z zakresu zrównoważonego rozwoju (fiszka projektowa). Dla zespołu, który wykona najlepszą fiszkę projektową przewidziana będzie nagroda;
szansa na płatny miesięczny staż w GDOŚ lub jednej z regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

 

Kto może aplikować?

 

Do udziału w Akademii mogą zgłaszać się studenci wszystkich kierunków  uczelni państwowych i prywatnych, studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, którzy w momencie trwania Akademii nie ukończyli 26 roku życia. Aby wziąć udział w rekrutacji wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny i wysyłać go na adres akademia@gdos.gov.pl .

Na zgłoszenia czekamy do 2 maja 2014 r.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:
http://www.gdos.gov.pl/News/view/8157/Rusza_IV_edycja_Akademii_Menedzera_Zrownowazonego_Rozwoju
.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


« wstecz