[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

22.08.2017

Ruszył nabór do VIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego miasta Lublin. Przyjmowane są prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktoranckie. obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2014 r.

 

 

 


Termin zgłoszeń upływa 15 września 2017 r.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia, każde w wysokości 2000 złotych. Dodatkowo dla autorów najlepszych projektów przewidziane są staże w UM Lublin. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas Gali Przedsiębiorczości 2017 r.

Prace konkursowe wraz z załącznikami oraz formularzem zgłoszeniowym, streszczeniem pracy i potwierdzeniem obrony należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
pl. Litewski 1
20-80 Lublin z dopiskiem: „Konkurs - praca dyplomowa”

Prace można także dostarczyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (inwestorzy@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem lub podpisania profilem zaufanym ePUAP.

 
     Więcej informacji o Konkursie

 

 

 

 

 


« wstecz