[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów


Rozpoczął się nabór wniosków w miejskim Konkursie Program Wspierania Inicjatyw Akademickich – edycja pilotażowa.


Wnioskodawcami w Konkursie o wsparcie finansowe, rzeczowe oraz promocyjne mogą zostać wszystkie podmioty realizujące szeroko rozumiane inicjatywy na rzecz rozwoju akademickości miasta, w tym m.in. uczelnie, wydziały, instytuty, koła naukowe, fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje pozarządowe.


Nabór wniosków do pilotażowej edycji Konkursu potrwa do 30 czerwca 2021 r.


W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 1 tys. do 50 tys. zł brutto.


W skład inicjatyw akademickich, odbywających się na terenie Lublina, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Konkursu, zaliczyć można:

 • organizację konferencji o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym/lokalnym;
 • organizację konkursów naukowych;
 • realizację studenckich i doktoranckich projektów badawczych i naukowych;
 • organizację festiwali naukowych;
 • organizację koncertów, recitali, przedstawień teatralnych i występów tanecznych;
 • organizację przeglądów, festiwali, turniejów naukowych, wystaw, plenerów i konkursów arty-stycznych;
 • organizację tematycznego oprowadzania po Lublinie dla nowo przybyłych do Lublina studen-tów i naukowców w języku angielskim i polskim;
 • organizację kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów, pracowników uczelni i absolwentów lubelskich uczelni;
 • organizację imprez integrujących studentów uczelni ze społecznością lokalną.
   

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu na stronie: www.student.lublin.eu, w zakładce Program Wspierania Inicjatyw Akademickich.


« wstecz