[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

03.06.2019pracownicy

 Zapowiedź konferencji:

 

 

 

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji Naukowej  

„Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności funkcjonalnej”  
organizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

w dniach 5-7 czerwca 2019 r.

 

Program Konferencji związany jest z projektem 
„Kierunki wykorzystania oraz ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego rozwoju” 
finansowanym przez NCBiR ze środków Programu BIOSTARTEG 
i realizowanym m.in. 
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 
na zgłoszenia czekamy do 15.04.2019 ] 
  
 [  więcej informacji ]
 
program ] 

 

zdjęcia i montaż: Maciej Niedziółka / DPUiWM 


« wstecz