[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

01.02.2013kandydaci

Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwały o utworzeniu dwóch nowych kierunków studiów podyplomowych: Radiologia Weterynaryjna oraz Żywienie Człowieka i Dietetyka.

 


Radiologia Weterynaryjna - studia specjalizacyjne przeznaczone dla lekarzy weterynarii, trwają 6 semestrów. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z rodzajami badań obrazowych. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do wykonywania podstawowej diagnostyki z wykorzystaniem aparatury radiologicznej. Umie dobrać odpowiednią metodę badania diagnostycznego i  potrafi przygotować pacjenta do niego. Prawidłowo wykonuje badania radiologiczne oraz potrafi zinterpretować otrzymany obraz i na jego podstawie postawić właściwą diagnozę. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu technik obrazowych. Posiada wiedzę o obrazach prawidłowych oraz zmienionych patologicznie narządach wewnętrznych. Koszt studiów: 2 000 zł/semestr.

 


Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do samodzielnego udzielania porad żywieniowo-dietetycznych. Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, trwają dwa semestry. Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z:

 

  • • Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
  • • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie
  • • Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Program studiów obejmuje następujące przedmioty: anatomia i fizjologia człowieka, wybrane technologie produkcji żywności, żywieni człowieka, suplementy diety, bezpieczeństwo i higiena żywności, dietoterapia chorób dietozależnych psychodietetyka, żywienie specjalne, technologia potraw, zakładanie i prowadzeniem działalności gospodarczej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.cku.up.lublin.pl

 


« wstecz