[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla studentów

06.02.2019

Szanowni Państwo,

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór wolontariuszy do pracy w projekcie.

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, doświadczenie i praktykę związaną z mikrorozmnażaniem roślin i ochroną bioróżnorodności biologicznej ZAPRASZAMY.

Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie:

a) w Katedrze Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (dr inż. Marzena Parzymies)

- przygotowywanie pożywek do mikrorozmnażania roślin

- pasażowanie roślin

- pobór materiału roślinnego w terenie

- prowadzenie badań nad mikrorozmnażaniem aldrowandy pęcherzykowatej

- ogólne prace laboratoryjne

b) w Katedrze Hydrologii i Ochrony Ekosystemów (dr Magdalena Pogorzelec):

- pomoc w badaniach terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym i monitoringiem populacji (zdjęcia fitosocjologiczne, spisy roślinności, analizy laboratoryjne wody)

c) w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa (dr Barbara Banach-Albińska):

- pomoc w badaniach terenowych (monitoring populacji) oraz przy adaptacji i reintrodukcji roślin na stanowiska naturalne

Dodatkowe informacje dostępne u osób odpowiedzialnych za zadania prowadzone w projekcie w poszczególnych jednostkach (dane podane przy nazwie jednostki)

 

Czas trwania wolontariatu: minimum 6 miesięcy

Miejsce wolontariatu: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Ogrodnictwa; Katedra Hydrologii i Ochrony Ekosystemów; Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa.

Oferujemy:

- przeszkolenie i przygotowanie do pracy

- zdobycie doświadczenia i praktyki

- umowę wolontariatu

- uczenie odpowiedzialnego podejścia do podjętych obowiązków

- zdobycie umiejętności w zakresie rozmnażania roślin in vitro i prowadzenia prac terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym oraz reintrodukcją roślin

- przyjazną i życzliwą atmosferę

- możliwość rozwoju i samorealizacji

- dogodne godziny pracy

Wymagania od kandydatów na wolontariuszy:

- chęć do pracy i zdobywania nowego doświadczenia

- sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków

- cierpliwość

- mile widzialne doświadczenie

- umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

- formularz zgłoszeniowy

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- legitymacja UP Lublin

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: marzena.parzymies@up.lublin.pl z dopiskiem "Wolontariat", w terminie do 20 lutego 2019 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z dr inż. Marzeną Parzymies, marzena.parzymies@up.lublin.pl, CIW ul. Głęboka 28, pok. 020.

Ogłoszenie o naborze wolontariuszy

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Ochrona czynna adrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór wolontariuszy do pracy w projekcie.

Jeśli chcesz zdobyć nowe umiejętności, doświadczenie i praktykę związaną z mikrorozmnażaniem roślin i ochroną bioróżnorodności biologicznej ZAPRASZAMY.

Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie:

a) w Katedrze Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (dr inż. Marzena Parzymies)

- przygotowywanie pożywek do mikrorozmnażania roślin

- pasażowanie roślin

- pobór materiału roślinnego w terenie

- prowadzenie badań nad mikrorozmnażaniem aldrowandy pęcherzykowatej

- ogólne prace laboratoryjne

b) w Katedrze Hydrologii i Ochrony Ekosystemów (dr Magdalena Pogorzelec):

- pomoc w badaniach terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym i monitoringiem populacji (zdjęcia fitosocjologiczne, spisy roślinności, analizy laboratoryjne wody)

c) w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa (dr Barbara Banach-Albińska):

- pomoc w badaniach terenowych (monitoring populacji) oraz przy adaptacji i reintrodukcji roślin na stanowiska naturalne

Dodatkowe informacje dostępne u osób odpowiedzialnych za zadania prowadzone w projekcie w poszczególnych jednostkach (dane podane przy nazwie jednostki)

 

Czas trwania wolontariatu: minimum 6 miesięcy

Miejsce wolontariatu: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Ogrodnictwa; Katedra Hydrologii i Ochrony Ekosystemów; Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa.

Oferujemy:

- przeszkolenie i przygotowanie do pracy

- zdobycie doświadczenia i praktyki

- umowę wolontariatu

- uczenie odpowiedzialnego podejścia do podjętych obowiązków

- zdobycie umiejętności w zakresie rozmnażania roślin in vitro i prowadzenia prac terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym oraz reintrodukcją roślin

- przyjazną i życzliwą atmosferę

- możliwość rozwoju i samorealizacji

- dogodne godziny pracy

Wymagania od kandydatów na wolontariuszy:

- chęć do pracy i zdobywania nowego doświadczenia

- sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków

- cierpliwość

- mile widzialne doświadczenie

- umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

- formularz zgłoszeniowy

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

- legitymacja UP Lublin

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: marzena.parzymies@up.lublin.pl z dopiskiem "Wolontariat", w terminie do 20 lutego 2019 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z dr inż. Marzeną Parzymies, marzena.parzymies@up.lublin.pl, CIW ul. Głęboka 28, pok. 020.

 

      

 

do pobrania: Oświadczenie dane osobowe i formularz

                                                                                                

 

 


« wstecz