[ MENU DODATKOWE ]Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka

20-704 Lublin, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 34 00, fax +48 81 462 34 00
Kierownik: dr hab. Adam Waśko, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny
tel. 81-462-33-53
e-mail: adam.wasko@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

 • mgr inż. Monika Czernecka, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-462-33-85
  e-mail: monika.czernecka@up.lublin.pl / Poradnia Dietetyczna
 • dr Halina Filipiuk, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-34-00
  e-mail: halina.filipiuk@up.lublin.pl
 • mgr inż. Agnieszka Glibowska, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-462-33-63
  e-mail: agnieszka.glibowska@up.lublin.pl
 • mgr inż. Marzena Marzec-Stasiak, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-462-33-61
  e-mail: marzena.marzec@up.lublin.pl
 • mgr inż. Jan Morlewski, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-94
 • mgr Anna Nowak, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-63
  e-mail: akolacz@autograf.pl
 • mgr Agnieszka Pałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-462-33-63
  e-mail: aga.f@op.pl / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego
 • inż. Piotr Szypiło, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-462-33-85
  e-mail: piotr.szypilo@up.lublin.pl / Pracownia Żywności Ekologicznej Pochodzenia Roślinnego

Doktoranci

 • mgr Katarzyna Banach, doktorant, tel. +48 81 462 33 82
  e-mail: poradnia.dietetyczna@up.lublin.pl / Poradnia Dietetyczna
 • mgr inż. Magdalena Michalak, doktorant, tel. +48 81 462 34 01
 • mgr inż. Iwona Niedźwiedź, doktorant, tel. +48 81 462 33 61
 • mgr Paulina Skorek, doktorant, tel. +48 81 462 33 82 / Poradnia Dietetyczna