[ MENU DODATKOWE ]Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz

20-612 Lublin, ul. Głęboka 28
tel. 81-531-96-45
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Andrejko, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-531-96-49
e-mail: dariusz.andrejko@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Franciszek Kluza, profesor dydaktyczny, tel. 81-531-97-27
  e-mail: franciszek.kluza@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego

Profesorowie uczelni

 • dr hab.inż. Dariusz Góral, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81- 531-97-38
  e-mail: dariusz.goral@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
 • dr hab.inż. Katarzyna Kozłowicz, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81- 531-97-39
  e-mail: katarzyna.kozlowicz@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
 • dr hab.inż. Leszek Rydzak, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81 531-96-50
  e-mail: leszek.rydzak@up.lublin.pl
 • dr hab. inż. Agnieszka Starek-Wójcicka, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-531-96-47
  e-mail: agnieszka.starek@up.lublin.pl

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

 • dr inż. Andrzej Masłowski, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-43
  e-mail: andrzej.maslowski@up.lublin.pl
 • dr inż. Piotr Nakonieczny, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-531-96-66
  e-mail: piotr.nakonieczny@up.lublin.pl / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego
 • mgr inż. Beata Zdybel, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-531-96-45
  e-mail: beata.zdybel@up.lublin.pl

Doktoranci

 • mgr inż. Sybilla Kłapsia, doktorant / Zakład Chłodnictwa i Energetyki Przemysłu Spożywczego