[ MENU DODATKOWE ]Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

20-069 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 7
tel. 81-524-81-15, fax 81-524-81-50
Dyrektor: prof. dr hab. Halina Smal, profesor badawczo-dydaktyczny
tel. 81-524-81-44
e-mail: halina.smal@up.lublin.pl

Jednostki podległe

Profesorowie zwyczajni, profesorowie

 • prof. dr hab. Danuta Urban, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-16
  e-mail: danuta.urban@up.lublin.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta, profesor badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-20
  e-mail: anna.kapusta@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

Profesorowie uczelni

 • dr hab. Marta Bik-Małodzińska, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-524-81-08
  e-mail: marta.bik-malodzinska@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • dr hab. Maja Bryk, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81 52 48 117
  e-mail: maja.bryk@up.lublin.pl / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • dr hab. Barbara Futa, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-524-81-64
  e-mail: barbara.futa@up.lublin.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • dr hab. Sławomir Ligęza, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-57
  e-mail: slawomir.ligeza@up.lublin.pl / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • dr hab. Jacek Pranagal, profesor uczelni badawczo - dydaktyczny, tel. 81-524-81-51
  e-mail: jacek.pranagal@up.lublin.pl / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • dr. hab. Grażyna Żukowska, profesor uczelni badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-54
  e-mail: grazyna.zukowska@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

Adiunkci

 • dr Monika Jaroszuk-Sierocińska, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-48
  e-mail: monika.jaroszuk@up.lublin.pl / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • dr Marek Kamola, adiunkt dydaktyczny, tel. 81-524-81-15
  e-mail: marek.kamola@o2.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • dr Jacek Koba, adiunkt dydaktyczny
 • dr hab. Beata Kołodziej, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-48
  e-mail: beata.kolodziej@up.lublin.pl / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • dr Andrzej Marzęda, adiunkt dydaktyczny / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • dr inż. Magdalena Myszura, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-60
  e-mail: magdalena.myszura@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • dr Sylwia Wesołowska, adiunkt badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-26
  e-mail: sylwia.wesolowska@up.lublin.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

Asystenci

 • mgr inż. Natalia Korcz, asystent badawczo-dydaktyczny, tel. 81-524-81-14
  e-mail: natalia.korcz@up.lublin.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

Pracownicy

 • mgr inż. Iwona Baciurn, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-15
  e-mail: iwona.baciurn@up.lublin.pl / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • mgr inż. Elżbieta Kieliszek, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-53
  e-mail: el.kieliszek@gmail.com / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • mgr inż. Agnieszka Kłos, specjalista inżynieryjno-techniczny, tel. 81-524-81-19
  e-mail: agnieszka.klos@up.lublin.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • dr Anna Mikosz, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-14
  e-mail: anna.mikosz@up.lublin.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • mgr Daniel Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58
  e-mail: daniel_strzalka@o2.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • mgr Alicja Strzałka, specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-58
  e-mail: alicja_siwek@o2.pl / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • mgr inż. Małgorzata Zawiślak-Pranagal, starszy specjalista inżynieryjno - techniczny, tel. 81-524-81-52 / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

Profesorowie emerytowani

 • prof. dr hab. Stanisław Baran, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-54 / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • prof. dr hab. Elżbieta Bielińska, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-59 / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • prof. dr hab. Józef Borowiec, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-16
 • prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-08 / Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami
 • prof. dr hab. Heronim Olenderek, profesor emerytowany, tel. 502-064-945
  e-mail: heronim.olenderek@wl.sggw.pl / Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa
 • prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz, emerytowany profesor zwyczajny, tel. 81-524-81-29 / Zakład Nauk o Środowisku Glebowym
 • prof. dr hab. Ryszard Turski, profesor emerytowany, tel. 81-524-81-13