[ MENU DODATKOWE ]  Biblioteka Gł. - Oddział Udostępniania i Przechowywania Księgozbioru

  tel. 81-445-62-43,81-445-62-22
  koordynator: mgr Adriana Sobczak-Frynas, kustosz
  tel. 81-445-62-43,81-445-62-22
  e-mail: adriana.sobczak@up.lublin.pl

  Jednostka nadrzędna

  Pracownicy